• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

USC.K6 - rejestracja zgonu

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

USC.K6

Numer

Rejestracja zgonu

7

Edycja

2024-04-05

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 1378 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2023 r.,poz. 887).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r.  poz.2111).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Urząd Stanu Cywilnego, Plac Jana Pawła II 6, pokój 7, 8
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00
tel. (23) 674 92 10, 674 92 34, 674 92 46

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Karta Zgonu wydana przez służbę zdrowia.
 • Dokument tożsamości osoby zmarłej.

Do wglądu:

 • dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej zgon
 • dokument stwierdzający tożsamość współmałżonka osoby zmarłej
 • akt urodzenia i akt małżeństwa osoby zmarłej (w przypadku posiadania).

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Rejestracja zgonu nie podlega opłacie skarbowej.
Pierwszy egzemplarz wydany po sporządzeniu aktu jest zwolniony z opłaty, każdy następny odpis aktu zgonu – 22 zł.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Niezwłocznie.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od daty sporządzenia karty zgonu.
 2. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.
 3. Odpis skrócony aktu zgonu jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji osobie zgłaszającej zgon (1 odpis aktu zgonu jest wydawany osobie sporządzającej akt z urzędu bez opłaty skarbowej).
 4. Zgłoszenie zgonu zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej.

Uwaga!
W przypadku niedostępności rejestru stanu cywilnego, urząd zamieszcza w przedłożonej przez Klienta karcie zgonu adnotację o zgłoszeniu zgonu, co umożliwi pochowanie osoby zmarłej.
Akt zgonu zostanie sporządzony (na podstawie karty zgonu oraz protokołu zgłoszenia zgonu) niezwłocznie po przywróceniu sprawności aplikacji, a osobie zgłaszającej zgon zostaną wydane z urzędu 2 odpisy skrócone aktu zgonu.

Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

 • małżonek lub dzieci zmarłego,
 • najbliżsi krewni lub powinowaci,
 • osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Zgłosić się do USC z wymaganymi dokumentami celem sporządzenia aktu zgonu.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2011-11-09 12:55
Aktualizacja publikacji
Agnieszka Leśnik 2024-04-05 10:13
Wytworzenie publikacji
Agnieszka Leśnik 2024-04-05 10:13
Zatwierdzenie
Agnieszka Leśnik 2024-04-05 10:13
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry