• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Urząd Stanu Cywilnego - Karty informacyjne/USC.K16 - wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i (..)

USC.K16 - wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

USC.K16

Numer

Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego
i potwierdzanie danych osobowych

8

Edycja

2024-04-05

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1378 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r.  poz.2111).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Urząd Stanu Cywilnego, Plac Jana Pawła II 6, pokój 107,
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00
tel. (23) 674 92 10, 674 92 34, 674 92 46

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

Wymagane dokumenty:

 • "Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego" – USC.K16-F1 

Do wglądu:

 • dokument tożsamości.
 1. Osoby, której akt dotyczy, jej wstępnych (np. matka, ojciec, babcia, dziadek), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka, przedstawiciela ustawowego i opiekuna:
  • wniosek (druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury),
  • prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej, w przypadku gdy z wnioskiem występuje opiekun prawny,
  • dokument tożsamości strony – dowód osobisty lub paszport
 2. Innych osób, które wykażą interes prawny:
  • wniosek (druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury),
  • dokument tożsamości strony – dowód osobisty lub paszport
  • dokument wykazujący interes prawny.
 3. Pełnomocników:
  • wniosek (druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury),
  • dokument tożsamości pełnomocnika – dowód osobisty lub paszport
  • pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwo.
 4. Istnieje możliwość działania strony przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 5. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie; z kolei, jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 6. Organizacji społecznej, jeżeli jest to zgodne celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.
  • wniosek (druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury),
  • statut organizacji społecznej,
  • dokument wykazujący interes społeczny organizacji.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłata skarbowa:

 • za odpis skrócony i odpis skrócony wielojęzyczny – 22 zł
 • za odpis zupełny – 33 zł
 • za pełnomocnictwo – 17 zł

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

 1. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego (USC w Ciechanowie) wydanie odpisu następuje do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 2. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 3. Do 1 miesiąca (w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego).

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

O dokumenty stanu cywilnego może się ubiegać osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy oraz każdy kto wykaże w tym interes prawny.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć wniosek (podanie).

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Karty informacyjne
pdf 2024-04-05 Wniosek o wydanie odpisu z akt stanu cywilnego
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
Wniosek o wydanie odpisu z akt stanu cywilnego 201,2KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-25 13:07
Aktualizacja publikacji
Agnieszka Leśnik 2024-04-05 11:11
Wytworzenie publikacji
Agnieszka Leśnik 2024-04-05 11:11
Zatwierdzenie
Agnieszka Leśnik 2024-04-05 11:11
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry