• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Urząd Stanu Cywilnego - Karty informacyjne/USC.K11 - powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed (..)

USC.K11 - powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

USC.K11

Numer

Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

7

Edycja

2024-04-05

Data edycji

I. Podstawa prawna:

  • Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 2809 z późniejszymi zmianami).
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 1378 z późniejszymi zmianami).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r. poz.2111).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Urząd Stanu Cywilnego, Plac Jana Pawła II 6, pokój 7, 8
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00
tel. (23) 674 92 10, 674 92 34, 674 92 46

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

Do wglądu:

  • dokument stwierdzający tożsamość
  • sentencja wyroku sądu

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłata skarbowa – 11 zł.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Niezwłocznie po złożeniu oświadczenia.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

  1. Oświadczenie można złożyć do 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu przed Kierownikiem USC w Polsce, a za granicą przed Konsulem Rzeczypospolitej Polskiej. Po upływie tego terminu powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa możliwy jest wyłącznie w trybie administracyjnej zmiany nazwiska. Wzmianka w akcie małżeństwa zamieszczana jest niezwłocznie po złożeniu oświadczenia, jeżeli małżeństwo zarejestrowane jest w Ciechanowie. W sytuacji, gdy małżeństwo zawarte było w innej miejscowości, protokół przyjęcia oświadczenia przesyłany jest w terminie 1 dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu do właściwego USC, w celu dołączenia do aktu małżeństwa wzmianki dodatkowej o nazwisku rozwiedzionego małżonka.
  2. W przypadku, gdy akt małżeństwa nie został sporządzony w USC w Ciechanowie oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa będzie możliwe po niezwłocznym wprowadzeniu aktu małżeństwa do rejestru stanu cywilnego przez właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego. Dowodem rozwiązania małżeństwa może być również prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie.
  3. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału tłumacza przysięgłego języka, którym ta osoba się posługuje.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć oświadczenie o powrocie do nazwiska.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2011-11-09 13:09
Aktualizacja publikacji
Agnieszka Leśnik 2024-04-05 10:40
Wytworzenie publikacji
Agnieszka Leśnik 2024-04-05 10:39
Zatwierdzenie
Agnieszka Leśnik 2024-04-05 10:39
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry