• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Wydział Mieszkaniowy - Karty informacyjne

Wydział Mieszkaniowy - Karty informacyjne

 Karty informacyjne znajdują się w panelu po lewej i na końcu strony

Zakres działania

 • Realizacja zadań w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, a w szczególności prowadzenie spraw dotyczących:
  • zawierania i rozwiązywania umów najmu lokali mieszkalnych,
  • zamiany mieszkań lub podnajmu,
  • samowolnego zajęcia lokali mieszkalnych,
  • wykwaterowań i przekwaterowań z budynków przeznaczonych do rozbiórki i lokali niemieszkalnych,
  • realizacji sądowych wyroków eksmisyjnych,
  • przejmowania zakładowych budynków mieszkalnych i innych, które wejdą do zasobów mieszkaniowych gminy,
  • usamodzielnienia lokali mieszkalnych oraz adaptacji na cele mieszkalne innych pomieszczeń, np. strychowych, we współpracy i uzgodnieniu z merytorycznymi wydziałami Urzędu Miasta,
  • czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, podejmowanych przez współwłaściciela, na majątku nieruchomości wspólnot mieszkaniowych, stanowiących współwłasność gminy,
  • wymiaru czynszu oraz kaucji mieszkaniowych,
  • umarzania odsetek od spłaconych zaległych podstawowych należności, z tytułu opłat czynszowych i opłat za świadczenia związane z eksploatacją zajmowanych lokali mieszkalnych,
  • skarg i wniosków mieszkańców na czynności zarządcy zasobów, w zakresie eksploatacji i utrzymania stanu technicznego budynków mieszkalnych, wynikające z wykonywania zawartej umowy o administrowanie i zarządzanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi,
  • formułowania wniosków w sprawach spornych, związanych z lokalami zasiedlonymi na podstawie decyzji administracyjnych lub nakazu.
 • Współpraca z zarządcą mienia komunalnego w zakresie:
  • eksploatacji i utrzymania stanu technicznego budynków mieszkalnych,
  • wymiaru czynszu wraz z analizą kosztów,
  • prowadzenia spraw wspólnot mieszkaniowych na nieruchomościach, w których Gmina jest współwłaścicielem,
  • merytorycznego kwalifikowania kosztów zarządzania i administrowania zasobami mieszkaniowymi, komunalnymi i zleconymi do zarządzania na podstawie decyzji oraz postanowień organów i urzędów.
 • Współudział przy podejmowaniu prac inwestycyjnych związanych z komunalnym budownictwem mieszkaniowym.
 • Inicjowanie zadań z zakresu remontów i inwestycji mieszkaniowych.
 • Współpraca ze Społeczną Komisją Mieszkaniową w zakresie oceny warunków mieszkaniowych osób ubiegających się o mieszkania komunalne oraz obsługa techniczna Komisji.
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w zakresie dodatków mieszkaniowych.
 • Podejmowanie działań celem zabezpieczenia kwater dla ludności poszkodowanej w przypadku zdarzeń losowych, sytuacji kryzysowych i ewakuacji doraźnej.
 • Prowadzenie rejestrów:
  • wniosków o wynajem lokali mieszkalnych i socjalnych,
  • wniosków o zamianę lokalu,
  • wydanych pełnomocnictw, upoważniających TBS Sp. z o. o. w Ciechanowie do zawarcia umów najmu komunalnych lokali mieszkalnych i socjalnych,
  • wyroków sądowych o eksmisjach,
  • wydawanych decyzji w sprawach o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
  • wydanych decyzji o przyznanie dodatku energetycznego.
 • Prowadzenie ewidencji majątku trwałego Gminy Miejskiej (zasobów mieszkaniowych komunalnych i socjalnych) w ujęciu ilościowym.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2011-11-02 11:51
Aktualizacja publikacji
Anna Goszczyńska 2016-10-06 11:40
Wytworzenie publikacji
Anna Goszczyńska 2016-10-06 11:39
Zatwierdzenie
Anna Goszczyńska 2016-10-06 11:39
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry