• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP

USC.K15 - sporządzenie testamentu

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

USC.K15

Numer

Sporządzenie testamentu

7

Edycja

2024-04-05

Data edycji

I. Podstawa prawna:

  • Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., tekst jednolity: Dz.U. z 2023r. poz. 1610 z późniejszymi zmianami).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r. poz.2111).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Urząd Stanu Cywilnego, Plac Jana Pawła II 6, pokój 7, 8
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00
tel. (23) 674 92 10, 674 92 34, 674 92 46

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

Do wglądu:

  • dowody osobiste osób uczestniczących przy sporządzeniu testamentu

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłata skarbowa: za sporządzenie testamentu – 22 zł.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Niezwłocznie.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Oświadczenie, wskazujące osobę lub osoby, które mają nabyć pozostały po spadkodawcy spadek, musi być złożone przez spadkodawcę osobiście i ustnie w obecności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego pokój nr 8. Podczas składania przez spadkodawcę oświadczenia woli oprócz kierownika USC powinny być obecne dwie inne osoby jako świadkowie testamentu. Świadkiem nie może być przy sporządzaniu testamentu osoba: nie mająca zdolności prawnej (małoletnia lub ubezwłasnowolniona), niewidoma, głucha lub niema, nie mogąca czytać i pisać, nie władająca językiem, w którym spadkodawca składa swe oświadczenie, skazana za fałszywe zeznania, dla której w tym testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść, a także małżonek tej osoby, jej krewni i powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia. Z tej formy testamentu nie mogą korzystać osoby nieme lub głuche.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Zgłosić się do tut. USC z wymaganymi dokumentami celem sporządzenia testamentu.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-25 13:06
Aktualizacja publikacji
Agnieszka Leśnik 2024-04-05 10:50
Wytworzenie publikacji
Agnieszka Leśnik 2024-04-05 10:50
Zatwierdzenie
Agnieszka Leśnik 2024-04-05 10:50
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry