• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Karty (..)

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Karty informacyjne

 Karty informacyjne znajdują się w panelu po lewej i na końcu strony

 

Do zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy:

 

 • Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego.
 • Zamiana gruntów gminnych z osobami fizycznymi i prawnymi
 • Komunalizacja mienia Skarbu Państwa
 • Ewidencjonowanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego.
 • Ewidencjonowanie nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.
 • Ustalanie i aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów oraz prowadzenie dokumentacji finansowo – księgowej z tym związanej
 • Sprzedaż nieruchomości komunalnych zabudowanych i niezabudowanych.
  a)  sprzedaż w drodze przetargu,
  b)  sprzedaż bezprzetargowa,
  c)  prowadzenie programu rejestru sprzedaży.
 • Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych.
  a) zwrot bonifikaty udzielonej przy sprzedaży.
  b) prowadzenie programu rejestru sprzedaży.
 • Nadzór nad prawidłową gospodarką komunalnymi lokalami użytkowymi.
 • Sprzedaż własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego.
 • Przekształcanie użytkowania wieczystego na własność.- zwrot bonifikaty udzielonej przy sprzedaży.
 • Czasowe udostępnianie nieruchomości komunalnych w formie dzierżawy, najmu, użyczenia, trwałego zarządu lub zezwolenia i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 • Aktualizacja czynszów i opłat za udostępniane czasowe nieruchomości.
 • Uwłaszczanie spółdzielni i innych osób prawnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami za grunty przejęte na rzecz gminy w trybie szczególnym (grunty wydzielone pod nowe ulice lub poszerzenie ulic istniejących) - wypłata odszkodowań za grunty pod drogi przejęte na podstawie decyzji Starosty (specustawa).
 • Zatwierdzanie podziałów nieruchomości.
 • Prowadzenie spraw nazewnictwa ulic i placów.
 • Nadawanie numerów porządkowych nieruchomości.
 • Ustalanie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem nieruchomości na działki budowlane lub wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej.
 • Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem uprawnień właścicielskich miasta
  a) ustanawianie służebności gruntowych na nieruchomościach stanowiących własność gminy,
  b) zgoda na umieszczanie infrastruktury technicznej na nieruchomościach gminy,
  c) zgoda na zabudowę przy granicy działek gminnych,
  d) uczestnictwo gminy w pracach geodezyjnych jako właściciela nieruchomości.
 • Prowadzenie postępowania związanego z rozgraniczaniem nieruchomości.
 • Wnioski do Sądu Rejonowego w Ciechanowie odnośnie aktualizacji wpisów w księgach wieczystych.
 • Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem nieruchomości przejętych na Skarb Państwa.
 • Przygotowywanie projektów uchwał.
 • Wnioskowanie do Starosty o wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów miasta Ciechanów.
 • Prowadzenie ewidencji majątku trwałego Gminy Miejskiej (gruntów i nieruchomości) w ujęciu ilościowym i wartościowym.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2011-11-02 11:50
Aktualizacja publikacji
Joanna Łęgowska 2019-09-12 09:23
Wytworzenie publikacji
Anna Goszczyńska  
Zatwierdzenie
Łęgowska Joanna 2019-09-12 09:23
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry