• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

USC.K5 - zgłoszenie urodzenia dziecka

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

USC.K5

Numer

Zgłoszenie urodzenia dziecka

6

Edycja

2024-04-05

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 1378 z późniejszymi zmianami).
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 2809 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r.  poz.2111).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Urząd Stanu Cywilnego, Plac Jana Pawła II 6, pokój 7, 8
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00
tel. (23) 674 92 10, 674 92 34, 674 92 46

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

Do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość rodziców dziecka.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Rejestracja urodzenia nie podlega opłacie skarbowej.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Niezwłocznie.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 1. Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w urzędzie stanu cywilnego ze względu na miejsce urodzenia dziecka w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia.
 2. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie powinno nastąpić w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.
 3. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, aktu zgonu nie sporządza się, a sporządza się akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe .
 4. Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty urodzenia albo karty martwego urodzenia, z adnotacją o sporządzeniu aktu z urzędu, oraz informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.
 5. Zgłoszenia urodzenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.
 6. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.
 7. Odpis skrócony aktu urodzenia jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji osobie zgłaszającej urodzenie (1 odpis aktu urodzenia dziecka jest wydawany bez opłaty skarbowej).
 8. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia występuje o nadanie numeru PESEL i powiadamia osobę o nadaniu tego numeru.
 9. Zameldowanie dziecka urodzonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt stały lub czasowy następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Zgłosić się do USC z obowiązującymi dokumentami w terminie 21 dni od dnia urodzenia dziecka celem sporządzenia aktu urodzenia.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2011-11-09 12:55
Aktualizacja publikacji
Agnieszka Leśnik 2024-04-05 09:56
Wytworzenie publikacji
Agnieszka Leśnik 2024-04-05 09:56
Zatwierdzenie
Agnieszka Leśnik 2024-04-05 09:56
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry