• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Wydział Podatków i Opłat - Karty informacyjne

Wydział Podatków i Opłat - Karty informacyjne

 Karty informacyjne znajdują się w panelu po lewej i na końcu strony

Zakres działania

 • Przygotowywanie projektów uchwał podatkowych oraz nadzór nad ich realizacją.
 • Zbieranie, przygotowanie informacji i materiałów niezbędnych do wymiaru podatków.
 • Sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych z tytułu podatków i opłat.
 • Prowadzenie ewidencji podatników, rejestrów wymiarowych oraz przypisów i odpisów.
 • Prowadzenie dzienników obrotów podatków i opłat.
 • Prowadzenie windykacji należności z poszczególnych podatków poprzez wystawianie   upomnień i tytułów wykonawczych.
 • Wystawianie wezwań do zapłaty z tytułu dzierżaw i opłat.
 • Sporządzanie pozwów do Sądu Rejonowego w postępowaniu upominawczym.
 • Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, dochodowości i o nie zaleganiu w podatkach i opłatach.
 • Przygotowywanie informacji finansowych do procesów upadłości i likwidacji podmiotów gospodarczych będących podatnikiem podatków.
 • Prowadzenie kartotek, księgowanie wpłat bezgotówkowych oraz prowadzenie windykacji należności z tytułu opłat:
  a) wieczystego użytkowania,
  b) sprzedaży mienia komunalnego,
  c) przekształcenia użytkowania wieczystego na własność,
  d) adiacenckiej,
  e) planistycznej,
  f) od posiadania psów,
  g) mandatów,
  h) za umieszczanie reklam
  i)  za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Dokonywanie wpisów hipotecznych i wystawianie zezwoleń na wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych w związku ze spłatą zadłużenia.
 • Bieżące księgowanie wpłat bezgotówkowych w każdym rodzaju podatków i opłat.
 • Miesięczne uzgadnianie dochodów z tytułu podatków i opłat oraz sporządzanie Sprawozdań Rb -  27S z wykonania planu dochodów budżetowych w każdym rodzaj podatków i opłat.
 • Sporządzanie bilansu z podatków i opłat półrocznego i rocznego wraz z częścią opisową.
 • Przeprowadzanie kontroli podatkowej w zakresie zleconym przez Prezydenta i złożoną korektą.
 • Wprowadzanie deklaracji i bieżących zmian w poszczególnych rodzajach podatków.
 • Prowadzenie postępowań podatkowych odnośnie ulg i zwolnień w podatkach lokalnych i podatkach pobieranych przez Urząd Skarbowy stanowiących w całości dochód gminy.
 • Sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i przesyłania ich do Prezesa UOKiK za pośrednictwem systemu SHRIMP.
 • Sporządzanie sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.
 • Prowadzenie egzekucji administracyjnej należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi.
 • Występowanie do Sądów o wydanie rozstrzygnięcia w sprawie łącznego prowadzenia egzekucji.
 • Sporządzenie sprawozdań z zakresu realizacji zadań egzekucji administracyjnej w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2011-11-02 11:46
Aktualizacja publikacji
Aldona Szmit-Milewska 2022-12-08 15:11
Wytworzenie publikacji
Aldona Milewska 2022-12-08 15:11
Zatwierdzenie
Aldona Milewska 2022-12-08 15:11
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry