• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Urząd Stanu Cywilnego - Karty informacyjne/USC.K19 - sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed (..)

USC.K19 - sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

USC.K19

Numer

Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym

7

Edycja

2024-04-05

Data edycji

I. Podstawa prawna:

  • Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 2809 z późniejszymi zmianami).
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1378 z późniejszymi zmianami) w powiązaniu z art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 r. (Dz. U. 1998 r., Nr 51, poz. 318).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 202 r. poz.2111).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Urząd Stanu Cywilnego, Plac Jana Pawła II 6, pokój 7, 8
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00
tel. (23) 674 92 10, 674 92 34, 674 92 46

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

Doręczenie przez duchownego przed upływem 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa wyznaniowego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydanego przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Do wglądu:

  • dokument stwierdzający tożsamość.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłata skarbowa: za sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym – 84 zł.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Od ręki (niezwłocznie po doręczeniu zaświadczenia przez duchownego).

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

W przypadku odmowy sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej nadesłanego po terminie, Urząd Stanu Cywilnego niezwłocznie powiadamia osoby zainteresowane o przyczynach odmowy. Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC, mogą wystąpić do sądu rejonowego z wnioskiem o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania tej czynności.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Po sporządzeniu aktu małżeństwa w USC, małżonkowie zgłaszają się z dowodami osobistymi po odbiór 1 egzemplarza odpisu skróconego aktu małżeństwa.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-25 13:08
Aktualizacja publikacji
Agnieszka Leśnik 2024-04-05 11:20
Wytworzenie publikacji
Agnieszka Leśnik 2024-04-05 11:20
Zatwierdzenie
Agnieszka Leśnik 2024-04-05 11:20
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry