• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

USC.K20 - zmiana nazwiska i imienia (imion)

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

USC.K20

Numer

Zmiana nazwiska i imienia (imion)

6

Edycja

2024-04-05

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imion i nazwisk (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz.1988).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r. poz.775 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 1378 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r. poz.2111).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Urząd Stanu Cywilnego, Plac Jana Pawła II 6, pokój 7, 8
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
tel. (23) 672 32 42 wew. 210, 234, 246

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 1. "Wniosek o zmianę nazwiska/imienia" – USC.K20-F1 
 2. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
 3.  Oświadczenie małoletniego dziecka, które ukończyło 13 lat, o wyrażeniu zgody na zmianę jego imienia, jak również zmianę nazwiska, jeżeli:
  a) zmiana nazwiska ma dotyczyć dziecka,
  b) zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko zmiany nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców.
  Zgoda dziecka na zmianę jego imienia lub (i) nazwiska winna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
  Dzieci zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Oświadczenie rodzica niebędącego wnioskodawcą o wyrażeniu zgody na zmianę imienia jego małoletniego dziecka oraz zmianę nazwiska, jeżeli:
  a) zmiana nazwiska ma dotyczyć tylko dziecka,
  b) zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko zmiany nazwiska lub nazwiska rodowego drugiego rodzica.
  Zgoda drugiego z rodziców na zmianę imienia lub (i) nazwiska jego dziecka winna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu władzy rodzicielskiej rodzica, który nie jest wnioskodawcą albo prawomocne orzeczenie sądu zezwalające na wystąpienie z wnioskiem o zmianę nazwiska lub (i) imienia dziecka.
 6. Jeżeli z wnioskiem o zmianę nazwiska lub imienia dziecka występuje opiekun prawny ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub (i) osoba pełniąca obowiązki rodziny zastępczej, do wniosku należy dołączyć:
  a) prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej lub (i) umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej,
  b) prawomocne postanowienie sądu zezwalające na wystąpienie z wnioskiem o zmianę nazwiska lub (i) imienia dziecka do właściwych organów administracyjnych.
 7. Inne dokumenty uzasadniające wnioskowaną zmianę imienia/nazwiska.
 8. Dowód osobisty lub paszport – do wglądu.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Decyzja o zmianie nazwiska lub imienia – 37 zł.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

W ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 1. Wniosek o zmianę imienia lub (i) nazwiska mogą złożyć:
  a) osoby posiadające obywatelstwo polskie,
  b) cudzoziemcy niemający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania,
  c) cudzoziemcy, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy.
 2. Zmiany imienia lub (i) nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, a w szczególności gdy: wnioskodawca nosi imię lub nazwisko ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka, na imię lub nazwisko używane, albo które zostało bezprawnie zmienione, a także na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
 3. Zmiany nazwiska nie można dokonać w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba, że posiada się członków rodziny o tym nazwisku.
 4. Zmiana nazwiska obojga rodziców zawsze rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa.
 5. Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców, pod warunkiem że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje.
 6. Wniosek o zmianę nazwiska składa każdy z małżonków oddzielnie zaznaczając w nim o zmianę jakiego nazwiska się ubiega (rodowego czy nabytego).
 7. Wniosek o zmianę imienia lub (i) nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
  Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia lub nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, do którego wniosek ma być przekazany.
 8. Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu.
 9. W określonych w ustawie sprawach załatwianych za pośrednictwem konsula nie stosuje się przepisów art. 40 § 4 i 5 Kodeksu postępowania administracyjnego.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć stosowny wniosek z uzasadnieniem.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Karty informacyjne
pdf 2024-04-05 Wniosek o zmianę nazwiska/imienia osoby niepełnoletniej
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
Wniosek o zmianę nazwiska/imienia osoby niepełnoletniej 112,82KB zobacz
pdf 2024-04-05 Wniosek o zmianę nazwiska/imienia osoby pełnoletniej
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
Wniosek o zmianę nazwiska/imienia osoby pełnoletniej 88,38KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-25 13:08
Aktualizacja publikacji
Agnieszka Leśnik 2024-04-05 11:31
Wytworzenie publikacji
Agnieszka Leśnik 2024-04-05 11:31
Zatwierdzenie
Agnieszka Leśnik 2024-04-05 11:31
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry