• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

WIMID.K9 - umieszczanie reklamy /sezonowego stoiska handlowo-usługowego/ w tym ogródka kawiarnianego w pasach dróg gminnych

Urząd Miasta
Ciechanów
KARTA INFORMACYJNA

WIMID.K9

Numer

Umieszczanie reklamy /sezonowego stoiska handlowo-usługowego/
w tym ogródka kawiarnianego  w pasach dróg gminnych

5

Edycja

2022-10-20

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  (Dz. U. z 2022r. poz. 1693 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142   ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.)
 • Uchwała Nr 82/VII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2011r. Nr 85 poz. 2727 ze zm.)
 • Uchwała Nr 51/IV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r. poz. 2222)

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

 • Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej Plac Jana Pawła II 6 pok. nr 17. Pracownicy wydziału pracują w dni robocze w godz.800 do 1600
 • Telefon (23) 674-92-47, (23) 674-92-48
 • Adres skrzynki internetowej: boi@umciechanow.pl

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Należy złożyć wniosek WIMID K9-F1 o udzielenie zezwolenia na umieszczenie reklamy/ sezonowego stoiska handlowo-usługowego/ w tym ogródka kawiarnianego w pasach dróg gminnych. W przypadku gdy teren na którym chce się zlokalizować ogródek znajduje się w obszarze historycznego założenia urbanistycznego miasta Ciechanów, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-259 lub w innym obszarze wpisanym do rejestru zabytków należy najpierw złożyć wniosek WIMID K9-F2 - o zgodę na lokalizację ogródka.
 • Załączniki do wniosku o umieszczenie reklamy

- mapkę z zaznaczoną lokalizacją reklamy

- zdjęcie reklamy

 • Załączniki do wniosku w przypadku sezonowego stoiska handlowego w tym ogródka kawiarnianego zlokalizowanego w centrum miasta. Teren objęty wnioskiem o umieszczenie sezonowego stoiska handlowo-usługowego w tym ogródka kawiarnianego znajdujący się w  układzie historycznego założenia urbanistycznego śródmieścia miasta Ciechanów, wpisanym do rejestru zabytków województwa mazowieckiego pod nr A-259, wymaga pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.       
  a)projekt sezonowego stoiska handlowo-usługowego w tym ogródka kawiarnianego powinien być wykonany przez uprawnionego architekta w skali 1:50 lub 1:100 opisany, zwymiarowany, zawierający:

- część opisową,

- rzut perspektywiczny na tle elewacji budynku,

- mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 z wrysowaną lokalizacją, ze wskazaniem numeru posesji, przed którą planowana jest lokalizacja sezonowego stoiska handlowo-usługowego w tym ogródka kawiarnianego,

- fotografię lub prospekt wyposażenia sezonowego stoiska handlowo-usługowego w tym ogródka kawiarnianego.

b) projekt sezonowego stoiska handlowo-usługowego w tym ogródka kawiarnianego powinien być zaopiniowany przez kierownika Delegatury Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłatę z tytułu zajęcia pasa drogowego za umieszczenie reklamy/ sezonowego stoiska handlowo-usługowego/ w tym ogródka kawiarnianego wyliczoną zgodnie z uchwałą wymienioną w pkt. 4 można dokonać w kasie Urzędu Miasta lub na konto Urzędu Miasta.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

W zależności od stopnia trudności sprawy: niezwłocznie, 14 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące (w sprawach szczególnie skomplikowanych).

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od daty jej doręczenia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ciechanów.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Złożyć wniosek z załącznikiem /mapka z zaznaczoną lokalizacją pasa drogowego przewidzianego do zajęcia pod reklamę i zdjęcie reklamy/ oraz załączniki do wniosku uwzględnione w pkt III na /sezonowe stoisko handlowo-usługowe/ w tym ogródek kawiarniany w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1, pn.-pt. w godz. 800 - 1600

 • W przypadku gdy teren na którym chce się zlokalizować ogródek znajduje się w obszarze historycznego założenia urbanistycznego miasta Ciechanów, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-259 należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 • Oczekiwać na rozpatrzenie sprawy w terminie określonym w niniejszej karcie informacyjnej.
 • Odebrać decyzję (zgodę).
 • Wnieść opłatę za umieszczenie reklamy/ sezonowego stoiska handlowo-usługowego/ w tym ogródka kawiarnianego wyliczoną zgodnie z uchwałą wymienioną w pkt. 4 w kasie Urzędu Miasta lub na konto Urzędu Miasta.

VIII. Ochrona danych osobowych.

Szczegółowe informacje na temat ochrony Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących z tego tytułu praw, znajdzie Pani/Pan na stronie Urzędu Miasta Ciechanów w zakładce Ochrona Danych Osobowych (www.umciechanów.pl/samorząd/Ochrona_Danych_Osobowych).

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Karty informacyjne
doc 2022-11-02 formularz K9-F1 ogródek.doc
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
formularz K9-F1 ogródek.doc 36KB -
doc 2022-11-02 formularz K9-F2.doc
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
formularz K9-F2.doc 32KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-25 13:26
Aktualizacja publikacji
Jacek Krośnicki 2022-11-02 08:51
Wytworzenie publikacji
Maria Jurkiewicz 2022-10-20 08:51
Zatwierdzenie
Ewa Amenda 2022-10-20 08:51
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry