• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury (..)/WIMID.K2 - bezdomne zwierzęta, schronisko dla bezdomnych (..)

WIMID.K2 - bezdomne zwierzęta, schronisko dla bezdomnych zwierząt

Urząd Miasta
Ciechanów
KARTA INFORMACYJNA

WIMID.K2

Numer

Bezdomne zwierzęta, schronisko dla bezdomnych zwierząt

5

Edycja

2024-01-30

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996r.- o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j. Dz. U. z 2023 r. , poz. 1469 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. - o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2023 r. poz. 1580 z poźn.zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998r. Nr 116, poz. 753)
 • Uchwała Nr 404/XLII/2021  Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 września 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów
 • Uchwała Nr 761/LXXVI/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie określenia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów w 2024 r.

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

 • Referat Inżynierii Miejskiej, Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej, Plac Jana Pawła II 6. Pracownicy wydziału pracują w dni robocze w godz.800 do 1600
 • Telefon (23) 674 92 85 w. 285
 • Adres skrzynki internetowej:WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Zgłoszenia można dokonać telefonicznie lub pisemnie,
 • Zgłoszenia mogą dotyczyć:
  · lokalizacji bezdomnych zwierząt (psów), które należy wyłapać,
  · uwag do sposobu wyłapywania bezpańskich zwierząt przez uprawniony podmiot,
  · opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie.
 • W zgłoszeniu należy podać dane personalne, tel. kontaktowy, rodzaj i termin stwierdzonej nieprawidłowości w schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz przy wyłapywaniu bezpańskich zwierząt, w przypadku potrzeby wyłapania bezpańskich psów - lokalizację (nazwę ulicy) i cechy charakterystyczne bezdomnych zwierząt.
 • Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach można również dokonać do Straży Miejskiej (23) 674 92 51, 606 370 411 w godz. pełnienia dyżurów.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłaty nie pobiera się.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

 • W przypadku konieczności wyłapania bezdomnych zwierząt sprawę natychmiast przekazuje się do podmiotu, z którym podpisana została umowa na wykonywanie tych czynności.
 • W innych sprawach: do 14 dni, do 1 miesiąca, od 1 do 2 miesięcy.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Gmina Miejska Ciechanów powierzyła Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ciechanowie wyłapywanie bezdomnych psów z terenu miasta Ciechanowa oraz opiekę nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Zgłosić sprawę telefonicznie lub pisemnie.
  · zgłoszenia telefoniczne można kierować bezpośrednio do Wydziału Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej, podania należy składać w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta ul. Wodna 1, pn. - pt. w godz.800 do 1600,
 • Odebrać informację o sposobie załatwienia sprawy

VIII. Ochrona danych osobowych.

Szczegółowe informacje na temat ochrony Pana/Pani danych osobowych, a także przysługujących z tego tytułu praw, znajdzie Pan/Pani na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów w zakładce Ochrona Danych Osobowych (www.umciechanow.pl/samorząd/Ochrona Danych Osobowych).

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-25 13:16
Aktualizacja publikacji
Aneta Karwowska 2024-02-01 10:40
Wytworzenie publikacji
Aneta Karwowska 2024-01-30 10:40
Zatwierdzenie
Ewa Amenda 2024-01-30 10:40
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry