• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

WIMID.K11- utrzymanie czystości i porządku na terenach należących do Gminy Miejskiej Ciechanów – montaż koszy, sprzątanie dróg gminnych

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WIMID.K11

Numer

Utrzymanie czystości i porządku na terenach należących do Gminy Miejskiej Ciechanów - montaż koszy ulicznych, ręczne i mechaniczne sprzątanie dróg gminnych

5

Edycja

2024-01-30

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996r. - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz.1469 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 r.  poz. 775.)
 • Uchwała nr 404/XLII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 września 2021 r. z póżn. zm.  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej Plac Jana Pawła II 6. Pracownicy wydziału pracują w dni robocze w godz.800 do 1600
Telefon (23) 674-92-84 w. 284
Adres skrzynki internetowej: boi@umciechanow.pl

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Przyjmowane są zgłoszenia telefoniczne i pisemne.
 • Podanie w sprawie ustawienia kosza/koszy ulicznych powinno zawierać:
  • dane dotyczące wnioskodawcy, w tym także telefon kontaktowy,
  • nazwę ulicy na której mają być zainstalowane kosze (można określić dokładną lokalizację koszy),
  • krótkie umotywowanie pisma,
  • do podania można załączyć mapkę sytuacyjną.
 • Zgłoszenie telefoniczne dotyczące zaśmiecania pasów dróg gminnych oraz innych terenów należących do gminy powinno zawierać:
  • dane dotyczące zgłaszającego, w tym numer telefonu kontaktowego,
  • dokładne określenie miejsca, które należy posprzątać - nazwa ulicy, charakterystyczny obiekt w pobliżu itp.
  • przyczynę powstania zanieczyszczenia, o ile jest znana zgłaszającemu.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłaty nie pobiera się.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Niezwłocznie, natomiast w sprawach skomplikowanych do 30 dni.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej zajmuje się sprawami związanymi z utrzymaniem czystości i porządku na terenach należących do gminy. Dba o czystość i porządek na drogach gminnych.
 • Zgłoszenia pisemne należy składać w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1, pn. - pt. w godz.800 do 16

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Po dokonaniu zgłoszenia należy oczekiwać jego realizacji.
 • Odebrać informację o sposobie załatwienia sprawy.

VIII. Ochrona danych osobowych.

Szczegółowe informacje na temat ochrony Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących z tego tytułu praw, znajdzie Pani/Pan na stronie Urzędu Miasta Ciechanów w zakładce Ochrona Danych Osobowych (www.umciechanów.pl/samorząd/Ochrona_Danych_Osobowych).

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-25 13:20
Aktualizacja publikacji
Aneta Karwowska 2024-01-30 09:39
Wytworzenie publikacji
Aneta Karwowska 2024-01-30 09:39
Zatwierdzenie
Ewa Amenda 2024-01-30 09:39
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry