• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury (..)/WIMID.K16 - zezwolenie na lokalizację zjazdu publicznego (..)

WIMID.K16 - zezwolenie na lokalizację zjazdu publicznego lub indywidualnego z drogi gminnej

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WIMID.K16

Numer

Zezwolenie na lokalizację zjazdu publicznego lub indywidualnego z drogi gminnej

4

Edycja

2022-10-20

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrasktruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r.  poz. 1518)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

 • Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej ul. Plac Jana Pawła II 6 pok. nr 17. Pracownicy wydziału pracują od poniedziałku do piątku w godz.800 do 1600
 • Telefony (23) 674-92-47, (23) 674-92-48
 • Adres skrzynki internetowej: boi@umciechanow.pl 

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Wniosek o lokalizację zjazdu publicznego/indywidualnego wraz z załącznikami: 2 egz. mapy sytuacyjno wysokościowej z naniesioną na jednym egz. lokalizacją
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w kwocie 82,00 zł (nie dotyczy zjazdu na działkę przeznaczoną wyłącznie na cele mieszkaniowe).
 • Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie przez pełnomocnika.

Uwaga! Pełnomocnictwo zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej podlega opłacie w wysokości 17,00 zł

IV. Ile muszę za to zapłacić?

 • Opłata skarbowa za wydanie decyzji w kwocie 82,00 zł (nie dotyczy zjazdu na działkę przeznaczoną na cele mieszkaniowe).

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Do 30 dni.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • Od decyzji służy odwołanie w terminie 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ciechanów.
 • Odwołanie należy złożyć w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Złożyć wniosek z załącznikami w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1.
 • Wziąć udział w ewentualnej wizji w terenie.
 • Oczekiwać na rozpatrzenie sprawy w terminach określonych w niniejszej karcie informacyjnej.
 • Odebrać decyzję.

VIII. Ochrona danych osobowych.

Szczegółowe informacje na temat ochrony Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących z tego tytułu praw, znajdzie Pani/Pan na stronie Urzędu Miasta Ciechanów w zakładce Ochrona Danych Osobowych (www.umciechanów.pl/samorząd/Ochrona_Danych_Osobowych).

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-25 13:22
Aktualizacja publikacji
Jacek Krośnicki 2022-11-02 09:01
Wytworzenie publikacji
Maria Jurkiewicz 2022-10-20 09:00
Zatwierdzenie
Ewa Amenda 2022-10-20 09:00
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry