• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP

WIMID.K4 - kanalizacja deszczowa - interwencje

Urząd Miasta
Ciechanów
KARTA INFORMACYJNA

WIMID.K4

Numer

Kanalizacja deszczowa - interwencje

4

Edycja

2022-10-20

Data edycji

I. Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 8 marca 1990r.- o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.),
2) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2022r.,  poz. 1693 z późn zm.)
3) Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021r.  poz. 2233 z późn. zm.),
4) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028 z późn. zm.),
5) Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022r. poz. 2142).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

1) Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej Plac Jana Pawła II 6. Pracownicy wydziału pracują w dni robocze w godz.800 do 1600
2) Telefon (23) 674-93-06 lub (23) 674-92-48
3) Adres skrzynki internetowej: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

1) Zgłoszenia wadliwego funkcjonowania kanalizacji deszczowej można dokonać telefonicznie lub pisemnie,
2) W zgłoszeniu należy podać:
· powód złego funkcjonowania kanalizacji deszczowej ( niedrożne kraty deszczowe, przykanaliki lub sieć, brak włazu na studni kanalizacyjnej, brak (części ruchomej) kraty deszczowej, zastoiska wodne, nielegalne włączenie do sieci kanalizacji deszczowej),
· lokalizację źle funkcjonującej kanalizacji deszczowej (nazwa ulicy, adres, orientacyjna odległość od charakterystycznego obiektu)
· termin stwierdzenia nieprawidłowości,
· dane personalne osoby zgłaszającej, tel. kontaktowy.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłaty nie pobiera się.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

W zależności od stopnia trudności sprawy: natychmiast, do 14 dni, do 1 miesiąca, od 1 do 2 miesięcy.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

1) Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej sprawuje nadzór nad prawidłową eksploatacją: sieci kanalizacji deszczowej w ciągach dróg gminnych, w drogach wewnętrznych, będących własnością Gminy Miejskiej Ciechanów oraz innych kolektorów deszczowych, będących własnością Gminy Miejskiej Ciechanów.
2) Złe funkcjonowanie sieci deszczowej w drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych należy zgłaszać do właściwego zarządu dróg:
· drogi krajowe: GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Mławie tel. (23) 654 49 20, (23) 654 62 84,
· drogi wojewódzkie: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Ciechanów, tel. (23) 672 35 40, (23) 673 63 32,
· drogi powiatowe: Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie, tel. (23) 672 54 14, (23) 673 78 15, (23) 672 47 47.
3) Sprawy, dotyczące sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej należy kierować do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ciechanowie ul. Gostkowska 81, tel. (23) 672 29 60, pogotowie wod-kan 994.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

1) Zgłosić sprawę telefonicznie lub pisemnie.
· zgłoszenia telefoniczne można kierować bezpośrednio do Wydziału Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej, podania należy składać w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta ul. Wodna 1, pn. -pt. w godz.800 do 1600
2) Odebrać informację o sposobie załatwienia sprawy.

VIII. Ochrona danych osobowych.

Szczegółowe informacje na temat ochrony Pana/Pani danych osobowych, a także przysługujących z tego tytułu praw, znajdzie Pan/Pani na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów w zakładce Ochrona Danych Osobowych (www.umciechanow.pl/samorząd/Ochrona Danych Osobowych).

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-25 13:18
Aktualizacja publikacji
Jacek Krośnicki 2022-11-02 08:43
Wytworzenie publikacji
Maria Jurkiewicz 2022-10-20 08:43
Zatwierdzenie
Ewa Amenda 2022-10-20 08:43
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry