• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury (..)/WIMID.K19 - Zgłoszenie w zakresie zwykłego korzystania ze (..)

WIMID.K19 - Zgłoszenie w zakresie zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, instalacji mogących negatywnie o

Urząd Miasta
Ciechanów
KARTA INFORMACYJNA

WIMID.K19

Numer

Zgłoszenie w zakresie zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko

3

Edycja

2021-02-11

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.) – „POŚ”
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019r. poz. 1510 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1546 z późn. zm.)

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

 • Referat Inżynierii Miejskiej, Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej Plac Jana Pawła II 6. Pracownicy wydziału pracują w dni robocze w godz.800 do 1600
 • Telefon (23) 674-92-85
 • Adres skrzynki internetowej: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

  • Zgłoszenie powinno zawierać:
   • oznaczanie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedzibę,
   • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
   • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
   • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
   • wielkość i rodzaj emisji,
   • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,
   • informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami,
  • W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, zgłoszenie powinno zawierać także informacje o:
   • sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności);
   • numerze REGON prowadzącego instalację;
   • nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW;
   • rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw,
    dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 POŚ są
    zróżnicowane standardy emisyjne;
   • rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z
    uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie
    art. 146 ust. 3 POŚ są zróżnicowane standardy emisyjne;
   • obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych;
   • dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana -
    dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20
    grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.;
   • przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz
    przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w
    procentach.

   IV. Ile muszę za to zapłacić?

   120 zł

   V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

   Do 30 dni.

   VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

     • Do rozpoczęcia eksploatacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny
      można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od
      dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
     • Organ może w drodze decyzji ustalić wymagania w zakresie ochrony środowiska
      dotyczące eksploatacji instalacji, z których emisja nie wymaga zezwolenia, o ile jest to
      uzasadnione koniecznością ochrony środowiska.

   VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

    • Złożyć wypełniony formularz WIMID K19-F1 z załącznikami w Biurze Podawczym
     Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1, pn. - pt. w
     godz.800 do 1600.
    • Oczekiwać na rozpatrzenie sprawy w terminach określonych w niniejszej karcie
     informacyjnej.

VIII. Ochrona danych osobowych.

Szczegółowe informacje na temat ochrony Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących z tego tytułu praw, znajdzie Pani/Pan na stronie Urzędu Miasta Ciechanów w zakładce Ochrona Danych Osobowych (www.umciechanów.pl/samorząd/Ochrona_Danych_Osobowych).

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Karty informacyjne
pdf 2021-02-11 formularz WIMID K19.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
formularz WIMID K19.pdf 297,44KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Mateusz Fila 2019-06-27 15:05
Aktualizacja publikacji
Paulina Boniakowska 2021-02-11 13:31
Wytworzenie publikacji
Ewa Amenda 2019-06-27 15:03
Zatwierdzenie
Fila Mateusz 2019-06-27 15:03
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry