• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury (..)/WIMID.K19 - Zgłoszenie w zakresie zwykłego korzystania ze (..)

WIMID.K19 - Zgłoszenie w zakresie zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, instalacji mogących negatywnie o

Urząd Miasta
Ciechanów
KARTA INFORMACYJNA

WIMID.K19

Numer

Zgłoszenie w zakresie zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko

4

Edycja

2022-10-20

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.) - „POŚ”
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019r. poz. 1510 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022r. poz. 2142 z późn. zm.)

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

 • Referat Inżynierii Miejskiej, Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej Plac Jana Pawła II 6. Pracownicy wydziału pracują w dni robocze w godz.800 do 1600
 • Telefon (23) 674-92-85
 • Adres skrzynki internetowej: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

  • Zgłoszenie powinno zawierać:
   • oznaczanie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedzibę,
   • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
   • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
   • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
   • wielkość i rodzaj emisji,
   • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,
   • informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami,
  • W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, zgłoszenie powinno zawierać także informacje o:
   • sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności);
   • numerze REGON prowadzącego instalację;
   • nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW;
   • rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw,
    dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 POŚ są
    zróżnicowane standardy emisyjne;
   • rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z
    uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie
    art. 146 ust. 3 POŚ są zróżnicowane standardy emisyjne;
   • obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych;
   • dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana -
    dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20
    grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.;
   • przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz
    przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w
    procentach.

   IV. Ile muszę za to zapłacić?

   120 zł. opłatę można uiścic w kasie Urzędu Miasta, Plac Jana Pawł II 6 lub ul. Wodna 1, bądź na konto Urzędu Miasta Ciechanów Bank BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 811600 1462 1837 0686 3000 0001

   V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

   Do 30 dni.

   VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

     • Do rozpoczęcia eksploatacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny
      można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od
      dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
     • Organ może w drodze decyzji ustalić wymagania w zakresie ochrony środowiska
      dotyczące eksploatacji instalacji, z których emisja nie wymaga zezwolenia, o ile jest to
      uzasadnione koniecznością ochrony środowiska.

   VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

    • Złożyć wypełniony formularz WIMID K19-F1 z załącznikami w Biurze Podawczym
     Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1, pn. - pt. w
     godz.800 do 1600.
    • Oczekiwać na rozpatrzenie sprawy w terminach określonych w niniejszej karcie
     informacyjnej.

VIII. Ochrona danych osobowych.

Szczegółowe informacje na temat ochrony Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących z tego tytułu praw, znajdzie Pani/Pan na stronie Urzędu Miasta Ciechanów w zakładce Ochrona Danych Osobowych (www.umciechanów.pl/samorząd/Ochrona_Danych_Osobowych).

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Karty informacyjne
doc 2023-03-01 formularz WIMID K19.doc
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
formularz WIMID K19.doc 47KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Mateusz Fila 2019-06-27 15:05
Aktualizacja publikacji
Jacek Krośnicki 2022-10-28 14:24
Wytworzenie publikacji
Jacek Krośnicki 2022-10-20 14:23
Zatwierdzenie
Ewa Amenda 2022-10-20 14:23
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry