• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury (..)/WIMID.K14 - zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dla ulic (..)

WIMID.K14 - zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dla ulic gminnych

Urząd Miasta
Ciechanów
KARTA INFORMACYJNA

WIMID.K14

Numer

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego dla ulic gminnych

4

Edycja

2022-10-20

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego Dz. U. z 2022 r.  poz. 2000 ze zm.)
 • Uchwała Nr 82/VII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2011 r. Nr 85 poz. 2727 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142).
 • Zarządzenie Nr 240/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.12.2019 r. w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Miejskiej Ciechanów oraz zasad ustalania wysokości opłat z tytułu ich dzierżawy. 

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

 • Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej, ul. Plac Jana Pawła II 6 pok. nr 17. Pracownicy wydziału pracują od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1600
 • Telefony (23) 674-92-47, (23) 674-92-48
 • Adres skrzynki internetowej: boi@umciechanow.pl     

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

Wniosek o zajęcie pasa drogowego wraz z załącznikami:

 • plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów powierzchni zajęcia pasa drogowego,
 • pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie przez pełnomocnika.

  Uwaga! Pełnomocnictwo zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2a ustawy o opłacie skarbowej podlega opłacie w wysokości 17,00 zł.

 • projekt organizacji ruchu drogowego zatwierdzony przez zarządzającego ruchem,
 • harmonogram robót, w przypadku etapowania zajęcia pasa drogowego. W załączeniu formularz WIMID K14-F1 WIMID K14-F2 lub w przypadku awarii formularz WIMID K14-F3

IV. Ile muszę za to zapłacić?

 • Opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych wyliczona zgodnie z uchwałą wymienioną w pkt I.4.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w pasach dróg publicznych lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w pasach dróg wewnętrznych  następuje w formie umowy, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • Od decyzji służy odwołanie w terminie 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ciechanów.
 • Odwołanie należy złożyć w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1.
 • W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządca drogi orzeka o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego i pobiera opłaty karne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Złożyć wniosek z załącznikami w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1.
 • Oczekiwać na rozpatrzenie sprawy w terminach określonych w niniejszej karcie informacyjnej.
 • Odebrać decyzję.
 • Wnieść opłatę za zajęcie pasa drogowego na konto lub w kasie Urzędu Miasta.
 • Zgłosić zakończenie robót.
 • Uczestniczyć w odbiorze wykonanych robót.

VIII. Ochrona danych osobowych.

Szczegółowe informacje na temat ochrony Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących z tego tytułu praw, znajdzie Pani/Pan na stronie Urzędu Miasta Ciechanów w zakładce Ochrona Danych Osobowych (www.umciechanów.pl/samorząd/Ochrona_Danych_Osobowych).


 

Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Karty informacyjne
doc 2022-11-02 formularz K14-F1 prowadzenie robót.doc
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
formularz K14-F1 prowadzenie robót.doc 50,5KB -
doc 2022-11-02 formularz K14-F2 umieszczenie.doc
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
formularz K14-F2 umieszczenie.doc 41KB -
doc 2022-11-02 formularz K14-F3.doc
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
formularz K14-F3.doc 41KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-25 13:25
Aktualizacja publikacji
Jacek Krośnicki 2022-11-02 08:58
Wytworzenie publikacji
Maria Jurkiewicz 2022-10-20 08:58
Zatwierdzenie
Ewa Amenda 2022-10-20 08:58
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry