• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

WIMID. K1 - oświetlenie uliczne

Urząd Miasta
Ciechanów
KARTA INFORMACYJNA

WIMID.K1

Numer

Oświetlenie uliczne

5

Edycja

2024-01-30

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 t.j. z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 t.j. z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz.1385 t.j. z późn.zm.)

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej, Plac Jana Pawła II 6.
Pracownicy wydziału pracują w dni robocze w godz.800 do 1600
Telefon (23) 674-92-84 wew.284
Adres skrzynki internetowej: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Zgłoszenia awarii sieci oświetlenia ulicznego należy dokonać telefonicznie lub pisemnie. Zgłoszenie powinno zawierać:
  • rodzaj awarii (przepalona żarówka, zerwana linia napowietrzna, uszkodzenie mechaniczne urządzeń oświetleniowych itp.),
  • lokalizację awarii (nazwa ulicy, adres, w pobliżu jakiej posesji znajduje się uszkodzone urządzenie),
  • kiedy zaobserwowano awarię lub złe funkcjonowanie sieci oświetleniowej,
 • Zgłoszenia potrzeb związanych z wymianą urządzeń oświetleniowych (modernizacja sieci oświetleniowej). Rozpatrywane są tylko pisemne podania lub wnioski, które powinny zawierać:
  • imię i nazwisko osoby lub osób zgłaszających, kontakt telefoniczny, przynajmniej do jednej z osób,
  • miejsce usytuowania sieci oświetleniowej, której zgłoszenie dotyczy, umotywowanie  z jakich powodów należałoby przeprowadzić modernizację sieci (zły stan techniczny urządzeń, narastający ruch uliczny, niedostateczne natężenie światła itp.).

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłaty nie pobiera się.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

 • Awaria usuwana jest w terminie określonym zapisami umowy pomiędzy Urzędem Miasta a firmą prowadzącą konserwację sieci oświetleniowej. Na dzień dzisiejszy awarię usuwa się na bieżąco jednak nie dłużej niż w pięć dni od daty jej zgłoszenia.
 • Podanie, wniosek rozpatruje się w terminie 30 dni, w przypadkach bardziej skomplikowanych do dwóch miesięcy o czym strona zainteresowana zostaje poinformowana odrębnym pismem.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem sieci oświetlenia dróg, placów oraz parków publicznych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.
 • Awarie sieci oświetlenia ulicznego można również zgłaszać bezpośrednio na na numer Urzędu Miasta Ciechanów (23) 674 92 84 wew. 284

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Dokonać zgłoszenia - telefonicznego lub pisemnego.
  • zgłoszenia telefoniczne można kierować bezpośrednio do Wydziału Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej,
  • podania należy składać w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1, pn. - pt. w godz. 8.00 do 16.00.
 • O ile zaistnieje taka konieczność należy wziąć udział w wizji lokalnej.
 • Oczekiwać na rozpatrzenie sprawy w terminach określonych w niniejszej karcie informacyjnej.

VIII. Ochrona danych osobowych.

Szczegółowe informacje na temat ochrony Pana/Pani danych osobowych, a także przysługujących z tego tytułu praw, znajdzie Pan/Pani na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów w zakładce Ochrona Danych Osobowych (www.umciechanow.pl/samorząd/Ochrona Danych Osobowych).

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-25 13:16
Aktualizacja publikacji
Aneta Karwowska 2024-01-31 14:40
Wytworzenie publikacji
Aneta Karwowska 2024-01-30 14:39
Zatwierdzenie
Ewa Amenda 2024-01-30 14:39
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry