• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

WIMID.K20 - odwołanie od zapłaty opłaty dodatkowej za niedopełnienie obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WIMID.K20

Numer

Odwołanie od zapłaty opłaty dodatkowej za niedopełnienie obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania

7

Edycja

2024-01-10

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn.zm.)
 • Obwieszczenie Nr 1/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz ,,Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania" (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2021 r. poz. 1089 tj.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775)
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2505)

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

 • Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej, Referat Strefy Płatnego Parkowania, Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 16. Pracownicy wydziału pracują w godz.800 do 1600
 • Telefon (23) 674-92-69 w. 269
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

Pisemny wniosek powinien zawierać:

 • dane dotyczące wnioskodawcy  (imię, nazwisko, adres, nr telefonu kontaktowego)
 • dane dotyczące pojazdu (marka i nr rejestracyjny pojazdu)
 • datę i miejsce zdarzenia
 • uzasadnienie odstąpienia od uiszczenia opłaty dodatkowej

Załączniki:

 • kopia wezwania lub upomnienia za nieopłacony postój pojazdu w strefie płatnego parkowania
 • inne dokumenty związane ze sprawą, będące w posiadaniu wnioskodawcy (np. bilet parkingowy, kopia abonamentu, umowa sprzedaży, umowa użyczenia, umowa leasingu itp.)

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłaty nie pobiera się.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Sprawy załatwiane są niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • Od 1 stycznia 2016 r. Urząd Miasta Ciechanów zajmuje się prowadzeniem obsługi SPP w Ciechanowie. Do 31 grudnia 2015 r. obsługą SPP w Ciechanowie zajmowała się firma City Parking Group S.A., z którą Urząd Miasta Ciechanów zawarł umowę na „Prowadzenie obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Ciechanów w ustalonej przez Radę Miasta Ciechanów Strefie Płatnego Parkowania w okresie od 5.01.2012 do 31.12.2015”
 • Reklamacje związane z opłatami za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP w Ciechanowie rozpatrywane są w Urzędzie Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 16., tel. (23) 674-92-69 w. 269, w następujących przypadkach:
  • Jeżeli w przypadku wykroczenia „brak biletu” - bilet parkingowy był wykupiony w czasie nie dłuższym niż 5 min od czasu wystawienia przez kontrolera wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej,
  • Jeżeli w przypadku wykroczenia „nieważny bilet” - kolejny bilet był wykupiony w czasie nie dłuższym niż 10 min od czasu utraty ważności wcześniej wykupionego biletu parkingowego,
  • Jeżeli kierujący lub właściciel pojazdu posiadał ważny bilet parkingowy, kartę abonamentową, identyfikator mieszkańca, kartę rodzica, kartę HDK lub kartę parkingową ale nie umieścił ich w miejscu widocznym za przednią szybą pojazdu,
  • Jeżeli przedstawi dowód wniesienia opłaty za pomocą systemu płatności mobilnych czasu postoju pojazdu, w którym nie został umieszczony identyfikator SPM zgodnie z Regulaminem Strefy płatnego Parkowania.
 • Brak opłaty za parkowanie w SPP powoduje obowiązek uregulowania opłaty dodatkowej w wysokości 100,00 zł. Opłata dokonana w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania zostaje obniżona do 40,00 zł (decyduje data wpływu opłaty). Natomiast za stwierdzenie przekroczenia czasu parkowania opłata dodatkowa wynosi 25,00 zł. Powyższe opłaty należy uregulować w terminie 14 dni od daty umieszczenia wezwania za szybą samochodu za pośrednictwem Poczty Polskiej lub na rachunek bankowy Urzędu: BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. ODDZIAŁ W CIECHANOWIE  70 1600 1462 1837 0686 3000 0005 lub w KASIE URZĘDU MIASTA: PLAC JANA PAWŁA II 6 LUB WODNA 1.
 • W przypadku nieuregulowania opłaty dodatkowej w ww. terminach zostaje uruchomiona procedura windykacji administracyjnej. Należność należy wpłacić w ciągu 7dni, licząc od dnia otrzymania upomnienia z Urzędu Miasta Ciechanów, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub na rachunek bankowy Urzędu: BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. ODDZIAŁ W CIECHANOWIE  70 1600 1462 1837 0686 3000 0005 lub w KASIE URZĘDU MIASTA: PLAC JANA PAWŁA II 6 LUB WODNA 1.
 • W razie niewpłacenia należności we wskazanym terminie, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia ww. należności w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucyjnymi.

 

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem należy złożyć w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1 - parter, pn. - pt. od godz. 8:00 do godz.16:00.
 • Oczekiwać na rozpatrzenie sprawy w terminie określonym w niniejszej karcie informacyjnej.

VIII. Ochrona danych osobowych.

Szczegółowe informacje na temat ochrony Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących z tego tytułu praw, znajdzie Pani/Pan na stronie Urzędu Miasta Ciechanów w zakładce Ochrona Danych Osobowych (www.umciechanów.pl/samorząd/Ochrona_Danych_Osobowych).

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-25 13:24
Aktualizacja publikacji
Aneta Karwowska 2024-01-10 11:57
Wytworzenie publikacji
Małgorzata Ostafin 2024-01-10 11:56
Zatwierdzenie
Ewa Amenda 2024-01-10 11:56
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry