• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

WIMID K21 - Oznakowanie i rejestracja psa

 

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WIMID.K21

Numer

Oznakowanie i rejestracja psa

4

Edycja

2022-10-20

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996r.- o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2022 r. , poz. 1297 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. - o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2022 r. poz. 572 z poźn.zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022r. poz. 2142 z późn. zm.).
 • Uchwała Nr 468/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów w 2022r.

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Oznakowania psa, poprzez wszczepienie mikroczipa i jednoczesne zarejestrowanie go w bazie zwierząt oznakowanych miasta Ciechanów można dokonać w jednej z niżej wymienionych lecznic na terenie Ciechanowa:

 • „MAXWET” Gabinet Weterynaryjny ul. 17 Stycznia 28,
 • Gabinet Weterynaryjny „DINGO” ul. Gwardii Ludowej 23/5,
 • „AB-WET” Przychodnia weterynaryjna ul. Fabryczna 8
 • „ANIMALVET” ul. Kargoszyńska 34
 • Gabinet Weterynaryjny ul. Kwiatowa 40 C
 • HELP-VET Gabinet Weterynaryjny ul. Płońska 90
 • „Cavia” Gabinet Weterynaryjny ul. Gruduska 21
 • Gabinet weterynaryjny DUBERVET ul. Kicińskiego 48
 • Gabinet weterynaryjny GALLUS ul. Płońska 56B

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

Do zarejestrowania należy podać:

 • Dane właściciela psa (imię i nazwisko, pesel, nr dowodu osobistego, adres, nr tel.).
 • Dane psa (imię, data urodzenia, płeć, rasa, maść, znaki szczególne, ostatnie szczepienie przeciwko wściekliźnie)

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Usługa jest bezpłatna do wartości kwoty środków budżetu miasta przeznaczonych na ten cel. 

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Tyle ile standardowa wizyta u lekarza weterynarii.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

1) Urząd Miasta Ciechanów posiada umowę z Polskim Towarzystwem Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt w Gdańsku na kontynuowanie programu rejestracji i identyfikacji psów pn. Podaj Łapę wraz z utworzeniem i prowadzeniem komputerowej (internetowej) bazy danych.
2) Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt podpisało z zainteresowanymi lecznicami weterynaryjnymi z terenu Ciechanowa umowy na obsługę dotyczącą wszczepiania mikroczipów.
3) Aktualnie do programu przystąpiły lecznice wymienione w pkt I

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Zgłosić się z psem do jednej z lecznic weterynaryjnych wymienionych w pkt II, gdzie lekarz weterynarii dokona oznakowania psa, poprzez wszczepienie mikroczipa i spisze dane konieczne do rejestracji psa w komputerowej bazie danych zwierząt oznakowanych miasta Ciechanów.

VIII. Ochrona danych osobowych.

Szczegółowe informacje na temat ochrony Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących z tego tytułu praw, znajdzie Pani/Pan na stronie Urzędu Miasta Ciechanów w zakładce Ochrona Danych Osobowych (www.umciechanów.pl/samorząd/Ochrona_Danych_Osobowych).

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Tomasz Mielnicki 2019-05-06 09:21
Aktualizacja publikacji
Jacek Krośnicki 2022-10-24 08:34
Wytworzenie publikacji
Jacek Krośnicki 2022-10-20 08:34
Zatwierdzenie
Ewa Amenda 2022-10-20 08:34
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry