• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

Wydział Zamówień Publicznych

Dane kontaktowe

adres: ul. Wodna 1
email: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Zakres działania

 • Opracowanie i wdrożenie w urzędzie wzorców specyfikacji warunków zamówienia.
 • Opracowywanie planów postępowań o udzielenie zamówień.
 • Występowanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o decyzje administracyjne zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
 • Określanie kodów zamówienia, przekazywanie wszystkich, o których mowa w ustawie Prawo Zamówień Publicznych do publikacji w odpowiednim publikatorze, po uprzednim ich sprawdzeniu pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.
 • Sprawdzenie dokumentów przygotowanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia wraz z ich zawartością pod względem zgodności z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz ich akceptacja. Dotyczy to w szczególności następujących dokumentów: określenie wartości zamówienia, wyboru trybu udzielenia zamówienia, ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji warunków zamówienia, zawiadomienia o wyborze oferty, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
 • Zapewnienie prawidłowego dokumentowania postępowań.
 • Współudział w przygotowywaniu odpowiedzi na odwołania.
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielenie zamówienia i przekazywanie ich Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.
 • Udział w pracach komisji przetargowych i sądzie konkursowym.
 • Prowadzenie rejestrów:
  • zamówień publicznych,
  • umów zawartych w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
  • zleceń, dokonanych zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-22 10:41
Aktualizacja publikacji
Katarzyna Dąbrowska 2022-01-03 12:36
Wytworzenie publikacji
Małgorzata Szlaska 2022-01-03 12:35
Zatwierdzenie
Małgorzata Szlaska 2022-01-03 12:35
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry