• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Urząd Miasta Ciechanów/Wydziały Urzędu/Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

Zakres działania

  • Wspieranie prezydenta miasta w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze w urzedzie i jednostkach organizacyjnych miasta zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
  • Współpraca z kierownictwem urzędu wyższego szczebla, kierownikami wydziałów, referatów, samodzielnych komórek organizacyjnych urzędu miatsa oraz kierownikami jednostek organizacyjnych miasta w zakresie indentyfikacji obszarów ryzyka i dokonywanie analizy ryzyka.
  • Opracowywanie rocznych planów audytu w uzgodnieniu ich z prezydentem miasta oraz sporządzanie i przedstawianie prezydentowi miasta sprawozdań z ich realizacji.
  • Przygotowywanie i przeprowadzanie zadań audytowych planowanych oraz doraźnych zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i właściwych rozporządzeń.
  • Przeprowadzanie czynności sprawdzających realizację zaleceń poaudytowych.
  • Prowadzenie akt stałych i bieżących audytu.
  • Opracowanie i stosowanie zasad funkcjonowania audytu w Gminie Miejskiej Ciechanów, kierując się wskazówkami zawartymi w standardach audytu wewnętrznego.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-22 10:36
Aktualizacja publikacji
Paweł Żochowski 2016-07-22 11:00
Wytworzenie publikacji
Gmina Miejska Ciechanów 2016-07-22 11:00
Zatwierdzenie
Gmina Miejska Ciechanów 2016-07-22 11:00
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry