• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

Referat ds. Procesów IT

Zakres działania

 • Wsparcie administrowania sieciami komputerowymi w Urzędzie.
 • Udział w opracowywaniu i wdrażaniu kompleksowego programu informatyzacji i komputeryzacji Urzędu.
 • Dbanie o nowoczesność rozwiązań planowanych do zastosowania w Urzędzie w zakresie informatyki oraz spójność ze standardami przyjętym w administracji państwowej.
 • Określanie i nadzór nad przestrzeganiem w Urzędzie standardów oraz parametrów sprzętu i oprogramowania komputerowego.
 • Prowadzenie spraw związanych z instalowaniem, konfigurowaniem i konserwacją urządzeń komputerowych oraz oprogramowania w Urzędzie.
 • Nadzór nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwego zabezpieczenia danych poprzez ich archiwizację oraz kontrolę antywirusową.
 • Wsparcie merytoryczne w sprawach związanych z zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania, ich serwisu oraz napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych.
 • Współdziałanie w organizowaniu szkoleń informatycznych pracowników Urzędu.
 • Udzielanie instruktażu i pomocy pracownikom Urzędu w sprawach związanych z pracą sprzętu i oprogramowania komputerowego.
 • Nadzór informatyczny nad funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie.
 • Prowadzenie gospodarki i ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania znajdującego się na wyposażeniu Urzędu.
 • Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów i referendów (na zlecenie Prezydenta w zakresie obsługi informatycznej).
 • Wsparcie informatyczne nad prawidłowością funkcjonowania systemów realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
 • Rozwój infrastruktury teleinformatycznej, poprzez przygotowywanie rocznych planów rozwoju i wdrażania nowych rozwiązań technicznych i systemowych w oparciu o realizację programów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 • W ramach zapewnienia kompleksowej obsługi teleinformatycznej urzędu prezydent może zlecić wykonanie tych czynności podmiotowi zewnętrznemu.
 • Zasady nadzoru określane są każdorazowo w zawieranych umowach.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Mateusz Fila 2020-01-02 08:57
Aktualizacja publikacji
Mateusz Fila 2020-01-02 08:58
Wytworzenie publikacji
  2020-01-02 08:56
Zatwierdzenie
Fila Mateusz 2020-01-02 08:56
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry