• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

Wydzial Podatków i Opłat

Dane kontaktowe

adres: Pl. Jana Pawła II 6
email: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Zakres działania

 • Przygotowywanie projektów uchwał podatkowych oraz nadzór nad ich realizacją.
 • Zbieranie, przygotowanie informacji i materiałów niezbędnych do wymiaru podatków.
 • Sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych z tytułu podatków i opłat.
 • Prowadzenie ewidencji podatników, rejestrów wymiarowych oraz przypisów i odpisów.
 • Prowadzenie dzienników obrotów podatków i opłat.
 • Prowadzenie windykacji należności z poszczególnych podatków poprzez wystawianie   upomnień i tytułów wykonawczych.
 • Wystawianie wezwań do zapłaty z tytułu dzierżaw i opłat.
 • Sporządzanie pozwów do Sądu Rejonowego w postępowaniu upominawczym.
 • Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, dochodowości i o nie zaleganiu w podatkach i opłatach.
 • Przygotowywanie informacji finansowych do procesów upadłości i likwidacji podmiotów gospodarczych będących podatnikiem podatków.
 • Prowadzenie kartotek, księgowanie wpłat bezgotówkowych oraz prowadzenie windykacji należności z tytułu opłat:
  • wieczystego użytkowania,
  • sprzedaży mienia komunalnego,
  • przekształcenia użytkowania wieczystego na własność,
  • adiacenckiej,
  • planistycznej,
  • od posiadania psów,
  • mandatów,
  • za umieszczanie reklam
  • za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Dokonywanie wpisów hipotecznych i wystawianie zezwoleń na wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych w związku ze spłatą zadłużenia.
 • Bieżące księgowanie wpłat bezgotówkowych w każdym rodzaju podatków i opłat.
 • Miesięczne uzgadnianie dochodów z tytułu podatków i opłat oraz sporządzanie Sprawozdań Rb -  27S z wykonania planu dochodów budżetowych w każdym rodzaj podatków i opłat.
 • Sporządzanie bilansu z podatków i opłat półrocznego i rocznego wraz z częścią opisową.
 • Przeprowadzanie kontroli podatkowej w zakresie zleconym przez Prezydenta i złożoną korektą.
 • Wprowadzanie deklaracji i bieżących zmian w poszczególnych rodzajach podatków.
 • Prowadzenie postępowań podatkowych odnośnie ulg i zwolnień w podatkach lokalnych i podatkach pobieranych przez Urząd Skarbowy stanowiących w całości dochód gminy.
 • Sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i przesyłania ich do Prezesa UOKiK za pośrednictwem systemu SHRIMP.
 • Sporządzanie sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.
 • Prowadzenie egzekucji administracyjnej należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi.
 • Występowanie do Sądów o wydanie rozstrzygnięcia w sprawie łącznego prowadzenia egzekucji.
 • Sporządzenie sprawozdań z zakresu realizacji zadań egzekucji administracyjnej w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-22 10:48
Aktualizacja publikacji
Paweł Żochowski 2016-08-04 08:44
Wytworzenie publikacji
Gmina Miejska Ciechanów 2016-08-04 08:44
Zatwierdzenie
Gmina Miejska Ciechanów 2016-08-04 08:44
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry