• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Urząd Miasta Ciechanów/Wydziały Urzędu/Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań (..)

Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych

Zakres działania

 • Wyszukiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o Unii Europejskiej oraz funduszach pomocowych, w szczególności strukturalnych.
 • Prowadzenie monitoringu w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym analizowanie programów europejskich i krajowych pod kątem możliwości wykorzystania ich na terenie gminy oraz przedkładanie informacji z tego zakresu prezydentowi, komórkom organizacyjnym urzędu oraz jednostkom organizacyjnym gminy.
 • Pozyskiwanie informacji o podmiotach oferujących pomoc finansową i warunkach stawianych projektom i wnioskodawcom ubiegającym się o środki pomocowe.
 • Koordynacja działań Urzędu, komórek organizacyjnych Urzędu, gminnych jednostek organizacyjnych oraz komunalnych spółek prawa handlowego w zakresie:
  • wyboru projektów do realizacji ubiegających się o wsparcie finansowe,
  • organizacji przygotowania i realizacji projektów,
  • przygotowania wniosków aplikacyjnych i niezbędnej do uzyskania dofinansowania dokumentacji,
  • monitoringu realizacji projektów, sprawozdawczości oraz rozliczenia dotacji,
  • przygotowywanie informacji i zapewnienie właściwej promocji projektom realizowanym z udziałem środków zewnętrznych, w szczególności z udziałem środków Unii Europejskiej,
  • wnioskowania do budżetu miasta o zabezpieczenie udziału własnego miasta niezbędnego do realizowanych projektów.
 • Nawiązywanie kontaktów i bieżąca współpraca z inwestorami zagranicznymi i krajowymi w zakresie możliwości inwestowania na terenie gminy.
 • Opracowanie i wdrażanie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, w tym opracowywanie programów operacyjnych do strategii.
 • Podejmowanie działań i kreowanie inicjatyw lokalnych na rzecz programów zmierzających do aktywizacji gospodarczej.
 • Udostepnianie informacji o ogłoszonych konkursach i programach do osób i podmiotów, które mogą być nią zainteresowane oraz udzielanie informacji na temat funduszy pomocowych.
 • Opracowanie zasad gromadzenia informacji związanych z realizacją zadań strategicznych.
 • Gromadzenie i analiza danych związanych z realizacją zadań strategicznych.
 • Opracowywanie zestawień z realizowanych działań strategicznych, ich analiza i raportowanie.
 • Monitorowanie działań strategicznych i przygotowywanie wniosków o aktualizację działań strategicznych oraz innych dokumentów strategicznych.
 • Koordynowanie przygotowywania propozycji programów operacyjnych i ustalanie metodyki ich opracowania.
 • Monitorowanie efektów i mierników realizowanych zadań strategicznych.
 • Monitorowanie, gromadzenie danych i przekazywanie informacji o możliwościach pozyskania zewnętrznych środków finansowych dla samorządu, organizacji pozarządowych i innych podmiotów z terenu miasta.
 • Konsultowanie aplikacji o dofinansowanie zewnętrzne.
 • Udzielanie wsparcia merytorycznego w zakresie aplikowania o środki zewnętrzne.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-22 10:40
Aktualizacja publikacji
Katarzyna Dąbrowska 2022-01-03 12:30
Wytworzenie publikacji
Małgorzata Szlaska 2022-01-03 12:29
Zatwierdzenie
Katarzyna Dąbrowska 2022-01-03 12:29
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry