• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

Straż Miejska

Dane kontaktowe

adres: ul. Plac Jana Pawła II 7
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Zakres działania

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych i § 52 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ciechanów do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności:

 • 1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
 • 2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
 • 3) Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
 • 4) Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;
 • 5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
 • 6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
 • 7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;
 • 8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
 • 9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
 • 10) Bieżące utrzymanie i nadzór nad monitoringiem wizyjnym miasta.
 • 11) Realizacja zadań związanych z usuwaniem pojazdów na podstawie zapisów art. 50 a ustawy prawo o ruchu drogowym, będących w kompetencji straży gminnych.
 • 12)  Kompetencje i pozostałe zadania Straży Miejskiej określa Ustawa o Strażach Gminnych i Regulamin Straży Miejskiej

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-08-04 08:32
Aktualizacja publikacji
Mateusz Fila 2020-03-24 12:18
Wytworzenie publikacji
Gmina Miejska Ciechanów  
Zatwierdzenie
Fila Mateusz 2020-03-24 12:18
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry