• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Urząd Miasta Ciechanów/Wydziały Urzędu/Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Zakres działania

 • Wykonywanie  zarządzeń, wytycznych i zaleceń Wojewody Mazowieckiego i współdziałanie z właściwymi merytorycznie wydziałami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i Starostwa Powiatowego w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
 • Organizowanie, koordynowanie i nadzór nad wykonywaniem zadań obronnych przez Urząd Miasta Ciechanów w zakresie:
  • pozamilitarnych przygotowań obronnych,
  • operacyjnego funkcjonowania miasta w warunkach kryzysu i wojny,
  • organizacji i funkcjonowania stanowiska kierowania,
  • funkcjonowania Urzędu Miasta Ciechanów na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
  • przemieszczania Urzędu Miasta Ciechanów na zapasowe miejsce pracy,
  • organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru,
  • służby zdrowia na potrzeby obronne państwa.
 • Przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze.
 • Planowanie, koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem ochrony dóbr kultury i innego mienia na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.
 • Organizacja i prowadzenie Akcji Kurierskiej Urzędu Miasta Ciechanów.
 • Prowadzenie rejestracji i kwalifikacji wojskowej.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń na rzecz obrony.
 • Prowadzenie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
 • Prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń pieniężnych i innych należności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony.
 • Realizacja zadań zarządzania kryzysowego związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie miasta Ciechanów.
 • Przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWO)
 • Obsługa Miejskiego Zespołu (Centrum) Zarządzania Kryzysowego.
 • Opracowywanie planów obrony cywilnej oraz koordynacja działań w tym zakresie.
 • Tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej.
 • Prowadzenie i obsługa Miejskiego Magazynu Obrony Cywilnej.
 • Planowanie i realizacja szkolenia obronnego, szkolenia z obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
 • Organizacja systemu ochrony informacji niejawnych.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie organizacji imprez masowych i zgromadzeń publicznych.
 • Wykonywanie zadań określonych przepisami o ochronie informacji niejawnych przewidzianych dla "Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnej".
 • Wykonywanie zadań określonych przepisami o ochronie danych osobowych przewidzianych dla "Inspektora Ochrony Danych".

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-22 10:38
Aktualizacja publikacji
Katarzyna Dąbrowska 2022-01-03 12:26
Wytworzenie publikacji
Małgorzata Szlaska 2022-01-03 12:25
Zatwierdzenie
Katarzyna Dąbrowska 2022-01-03 12:25
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry