• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

Urząd Stanu Cywilnego

Dane kontaktowe

adres: Pl. Jana Pawła II 6
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Zakres działania

 • Wykonywanie obowiązków kierownika USC.
 • Prowadzenie  rejestru  stanu cywilnego  na  podstawie przepisów  ustawy  Prawo  o  aktach stanu cywilnego, ustawy o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, a w szczególności:
  • rejestracja urodzeń,
  • rejestracja małżeństw zawartych w Urzędzie Stanu Cywilnego, poza urzędem oraz rejestracja małżeństw zawartych w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym,
  • rejestracja zgonów,
  • rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane;
  • transkrypcja zagranicznych aktów  stanu cywilnego do polskiego rejestru,
  • odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego,
  • uzupełnienie aktów stanu cywilnego,
  • sprostowanie aktów  stanu cywilnego,
  • orzekanie o zmianie imienia i nazwiska,
  • wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym,
  • wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego,
  • wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa  za granicą,
  • wydawanie zaświadczeń o przyjętych sakramentach,
  • przyjmowanie oświadczeń  o uznanie ojcostwa składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego i prowadzenie rejestru uznań;
  • przyjmowanie oświadczeń o nadaniu nazwiska męża matki/ojca, o zmianie imienia (imion) dziecka, o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa,
  • przyjmowanie oświadczeń o powrocie  osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa;
  • wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego,
  • migracja aktów z ksiąg papierowych do rejestru stanu cywilnego,
  • uznawanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego na terenie Unii Europejskiej,
  • uznawanie orzeczenia o rozwodzie , separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwach nie należących do Unii Europejskiej,
  • organizowanie jubileuszy 50- lecia  Pożycia małżeńskiego  oraz jubileuszy setnych urodzeń,
  • przyjęcie przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia ostatniej woli  spadkodawcy w postaci testamentu,
  • występowanie o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia  dla osób urodzonych w Polsce,
  • wprowadzenie do rejestru  PESEL zameldowania dziecka w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia,
  • występowanie o zmianę numeru PESEL w przypadku sprostowania daty urodzenia lub zmiany płci,
  • wprowadzenie do rejestru PESEL danych o wymeldowaniu w związku  ze zgonem osób posiadających numer PESEL,
  • aktualizacja na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, w rejestrze PESEL danych odnośnie stanu cywilnego, zawartego małżeństwa czy zgonu osoby  posiadającej PESEL, dla której nie sporządzono polskiego aktu stanu cywilnego,
  • archiwizacja dokumentów wydziału.
 • Kontakty z organizacjami kulturalnymi i wyznaniowymi w kontekście zadań Urzędu Stanu Cywilnego.
 • Współpraca z sądami, placówkami oświatowymi, wychowawczymi, dyplomatycznymi w zakresie stosowania przepisów Prawo o aktach stanu cywilnego.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-08-04 08:41
Aktualizacja publikacji
Paweł Żochowski 2016-08-04 08:43
Wytworzenie publikacji
Gmina Miejska Ciechanów 2016-08-04 08:43
Zatwierdzenie
Gmina Miejska Ciechanów 2016-08-04 08:43
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry