• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

Biuro Rady Miasta

Dane kontaktowe

adres: Plac Jana Pawła II 6
email: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Zakres działania

 • Prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej przewodniczącego rady oraz radnych w sprawach wynikających z wykonywania mandatu radnego.
 • Zapewnienie radnym materiałów umożliwiających uczestnictwo w obradach sesji i pracach komisji.
 • Obsługa komisji rady.
 • Obsługa sesji rady.
 • Przekazywanie pojętych uchwał do jednostek i podmiotów wskazanych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
 • Przekazywanie prezydentowi i odpowiednim komórkom organizacyjnym urzędu uchwał rady, wyciągu z protokołu sesji dotyczącego interpelacji, zapytań i wolnych wniosków radnych.
 • Prowadzenie rejestrów:
  • uchwał rady,
  • wniosków i interpelacji zgłaszanych przez radnych, wniosków i opinii komisji rady,
  • odznaczonych „Za Zasługi dla Ciechanowa”,
  • Honorowego Obywatela Ciechanowa.
 • Czuwanie nad terminowym załatwianiem zapytań, wniosków i interpelacji radnych.
 • Opracowywanie projektów planów pracy rady i komisji we współpracy z przewodniczącymi komisji, przewodniczącym rady i z kierownictwem urzędu.
 • Opracowywanie informacji i sprawozdań na wniosek przewodniczącego rady i przewodniczących komisji.
 • Udzielanie metodycznej pomocy w pełnieniu ustawowych zadań przez radnych.
 • Praca z samorządem mieszkańców, a w szczególności:
  • organizowanie i przeprowadzanie wyborów samorządu mieszkańców w zakresie należącym do kompetencji Rady i prezydenta,
  • udzielanie metodycznej pomocy w pełnieniu ustawowych zadań zarządów osiedli,
  • sporządzanie protokołów z posiedzeń przewodniczącego rady z przewodniczącymi zarządów osiedli,
  • sprawdzanie zgodności wydatków dokonywanych przez zarządy osiedli z zapisami w preliminarzach wydatków finansowo- rzeczowych.
 • Wykonywanie czynności związanych z wyborem ławników.
 • Współudział w opracowywaniu Statutu Gminy Miejskiej Ciechanów.
 • Prowadzenie rejestru skarg i wniosków kierowanych do rady miasta.
 • Prowadzenie całokształtu prac związanych z obsługą Kapituły Medalu i Honorowego Obywatela Miasta Ciechanów.
 • Opracowywanie i aktualizowanie zbioru obowiązujących aktów prawnych i przepisów prawa miejscowego.
 • Opracowywanie informacji i sprawozdań z działalności rady i jej organów.
 • Obsługa poligraficzna Biura Rady.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-22 10:42
Aktualizacja publikacji
Anna Goszczyńska 2018-11-23 13:22
Wytworzenie publikacji
Paweł Żochowski  
Zatwierdzenie
Goszczyńska Anna 2018-11-23 13:22
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry