• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

Wydział Inwestycji

Dane kontaktowe

adres: ul. Wodna 1 
email: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Zakres działania

 • Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta w zakresie planowanych i realizowanych zadań inwestycyjnych.
 • Analiza i opiniowanie zgłaszanych wniosków inwestycyjnych pod kątem celowości realizacji oraz uwarunkowań techniczno-ekonomicznych wynikających z ewentualnej ich realizacji.
 • Przygotowanie propozycji budżetu miasta w zakresie planu inwestycyjnego oraz ewentualnych zmian dotyczących zadań inwestycyjnych w ciągu roku budżetowego.
 • Współudział w zakresie merytorycznym w opracowaniu wniosków unijnych o dofinansowanie zadań.
 • Pozyskanie niezbędnej dokumentacji, decyzji, pozwoleń do rozpoczęcia, realizacji i zakończenia procesu inwestycyjnego.
 • Zgłoszenie planowanych robót budowlanych (wg właściwości: Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Delegatura - Placówka Zamiejscowa w Ciechanowie).
 • Koordynacja działań związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji wynikających z ustawy Prawo budowlane (występowanie jako przedstawiciel inwestora, współpraca z wykonawcą, inspektorami nadzoru).
 • Bieżący monitoring realizowanych zadań oraz przygotowanie propozycji ewentualnych zmian budżetowych lub technicznych ukierunkowanych na osiągnięcie celu,  któremu ma służyć inwestycja.
 • Kompleksowa korespondencja wynikająca z realizacji zadań i zgłaszanych wniosków/uwag.
 • Rozliczenie rzeczowe i finansowe realizowanych inwestycji (zgodnie z przyjętymi harmonogramami rzeczowo – finansowymi zadań), przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej oraz  ścisła współpraca z innymi wydziałami.
 • Uczestniczenie w obowiązkowej kontroli po zakończeniu zadania inwestycyjnego.
 • Przekazanie dokumentacji powykonawczej i gwarancji wg właściwości.
 • Przekazanie informacji do celów naliczenia opłat adiacenckich lub wniesienia aportu do spółki miejskiej.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Anna Goszczyńska 2019-01-11 08:23
Aktualizacja publikacji
Paweł Żochowski 2019-07-30 09:03
Wytworzenie publikacji
  2019-01-11 08:21
Zatwierdzenie
Goszczyńska Anna 2019-01-11 08:21
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry