• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

M.K8 - najem socjalny lokalu

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

M.K8

Numer

Najem socjalny lokalu

10

Edycja

2023-03-17

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa  z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2022 roku pozycja 172 z późniejszymi zmianami).

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2022 roku pozycja 1360 z późniejszymi zmianami).

 • Uchwała Numer 646/LXV/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Ciechanów (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2023 roku pozycja 2412).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Referat Mieszkaniowy Urzędu Miasta Ciechanów
Plac Jana Pawła II 6, pokój numer 24 i 25
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
telefon (23) 674 92 32, (23) 674 92 33
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Wniosek o najem socjalny lokalu - M. K5-F1
 • Oświadczenie składane przez wnioskodawcę pod odpowiedzialnością karną o przysługującym mu tytule prawnym lub o braku takiego tytułu do lokalu mieszkalnego, czy też nieruchomości stałej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym - M.K3-F1. Dla skuteczności złożonego oświadczenia konieczne jest złożenie w obecności pracownika Urzędu.
 • Załączniki:
  • wyrok sądowy o eksmisji lub
  • ostateczna decyzja administracyjna nakazująca opróżnienie lokalu.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Bez opłat.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Wnioski realizowane są według kolejności ich składania.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • Uprawnienie do najmu socjalnego lokalu przysługuje osobie:
  • posiadającej prawomocny wyrok sądu o eksmisji:
   - z prawem do lokalu socjalnego lub
   - bez prawa do lokalu socjalnego, a wyrok został orzeczony przed dniem wejścia w życie ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu      cywilnego i nie został wykonany; jednakże wnioskodawca musi udokumentować, że zalicza się do jednej z grup osób, o których mowa w artykule 14 ustęp 4 ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
  • posiadającej ostateczną decyzję administracyjną, nakazującą opróżnienie lokalu, wydaną przed dniem wejścia w życie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, a która nie została wykonana; jednakże wnioskodawca musi udokumentować, że zalicza się do jednej z grup osób, o których mowa w artykule 14 ustęp 4 ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
  • której umowa najmu socjalnego lokalu wygasła, a osoba ta spełnia kryteria dochodowe i nie została jej przedłożona propozycja najmu innego lokalu, to jest w przypadku:
   • osoby samotnej dochód miesięczny gospodarstwa domowego - maksymalnie 150 % najniższej emerytury,
   • rodziny wieloosobowej dochód miesięczny gospodarstwa domowego maksymalnie 100 % najniższej emerytury.
   • będącej lokatorem lub właścicielem lokalu, zmuszonej do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu z powodu konieczności opróżnienia zajmowanego lokalu na skutek zagrożenia   bezpieczeństwa ludzi i mienia, wobec udokumentowanego braku możliwości zapewnienia sobie we własnym zakresie, mieszkania.
 • Umowa najmu socjalnego lokalu może być zawarta na okres nie przekraczający 12 miesięcy.
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Referacie prowadzącym sprawę.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Złożyć wniosek wraz z wymaganym kompletem dokumentów.
 • Przed przystąpieniem do wypełniania druku Wniosku o najem lokalu - M.K5-F1 , niezbędne jest zapoznanie się z jego treścią i zawartymi wyjaśnieniami.
Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Karty informacyjne
pdf 2019-09-20 Oświadczenie, składane przez wnioskodawcę pod odpowiedzialnością karną o przysługującym mu tytule prawnym lub o braku takiego tytułu do lokalu mieszkalnego, czy też nieruchomości stałej, zabudowanej budynkiem
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1238
Oświadczenie, składane przez wnioskodawcę pod odpowiedzialnością karną o przysługującym mu tytule prawnym lub o braku takiego tytułu do lokalu mieszkalnego, czy też nieruchomości stałej, zabudowanej budynkiem 58,94KB zobacz
docx 2023-03-21 Druk wniosku o najem lokalu
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 372
Druk wniosku o najem lokalu 85,95KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2011-11-15 13:15
Aktualizacja publikacji
Morawski Maciej 2023-03-22 08:50
Wytworzenie publikacji
Maciej Morawski 2023-03-17 08:50
Zatwierdzenie
Maciej Morawski 2023-03-17 08:50
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry