• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

M.K7 - najem lokalu mieszkalnego

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

M.K7

Numer

Najem lokalu mieszkalnego

10

Edycja

2023-03-17

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa  z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2022 roku pozycja 172 z późniejszymi zmianami).

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2022 roku pozycja 1360 z późniejszymi zmianami).

 • Uchwała Numer 646/LXV/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Ciechanów (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2023 roku pozycja 2412).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Referat Mieszkaniowy Urzędu Miasta Ciechanów
Plac Jana Pawła II 6, pokój numer 24 i 25
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
telefon (23) 674 92 32, (23) 674 92 33
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Wniosek o najem komunalnego lokalu mieszkalnego M.K5-F1
 • Oświadczenie składane przez wnioskodawcę pod odpowiedzialnością karną o przysługującym mu tytule prawnym lub o braku takiego tytułu do lokalu mieszkalnego, czy też nieruchomości stałej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym M.K3-F1. Dla skuteczności złożonego oświadczenia konieczne jest złożenie w obecności pracownika Urzędu.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Bez opłat.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Wnioski realizowane są według kolejnosci ich składania i realizacji list.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • Wnioski realizowane są według kolejności ich składania i realizacji list.
 • Za osoby spełniające warunki do uzyskania pomocy gminy poprzez zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych w oparciu o najem lokalu mieszkalnego w zasobach Gminy Miejskiej Ciechanów, uważa się:
  • osoby zamieszkujące w pomieszczeniach nie nadających się na stały pobyt ludzi lub zamieszkujące w lokalach, gdzie na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania przypada mniej niż 5 metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej w gospodarstwie wieloosobowym i 10 metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej w gospodarstwie jednoosobowym,
  • osoby spełniające kryteria materialne, to jest dla osoby samotnej dochód miesięczny maksymalnie 200% najniższej emerytury, dla rodziny wieloosobowej dochód miesięczny na jedną osobę - maksymalnie 120% najniższej emerytury.
 • Za osoby spełniające warunki do uzyskania pomocy gminy poprzez zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych w oparciu o najem lokalu mieszkalnego w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie, realizowanych na zasadach partycypacji przez Gminę Miejską Ciechanów w kosztach ich budowy, uważa się:
  • osoby zamieszkujące w pomieszczeniach nie nadających się na stały pobyt ludzi lub lokalach gdzie na jedną osobę przypada mniej niż 5 metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej w gospodarstwie wieloosobowym  i 10 metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej w gospodarstwie jednoosobowym,
  • osoby spełniające kryteria materialne, dla osoby samotnej minimalny średni dochód miesięczny 150% najniższej emerytury, dla rodziny wieloosobowej, minimalny średni dochód miesięczny na jedną osobę 120% najniższej emerytury.
 • Wnioski osób, występujących o najem lokalu mieszkalnego, składane do dnia 31 grudnia danego roku, podlegają rozpatrzeniu przez Komisję Mieszkaniową, w pierwszym półroczu następnego roku kalendarzowego. Komisja sprawuje kontrolę wyboru osób, z którymi umowy najmu lokalu mieszkalnego mogą być zawarte.
 • Podstawą do zawarcia umowy najmu lokalu jest umieszczenie osoby ubiegającej się o najem lokalu mieszkalnego na liście.
 • Projekty list osób uprawnionych do uzyskania pomocy gminy w zaspokojeniu ich potrzeb mieszkaniowych, sporządzane są w terminie pierwszego półrocza każdego roku po uprzednim rozpatrzeniu złożonych wniosków.
 • Projekty list podaje się do publicznej wiadomości poprzez ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, z informacją o możliwości składania uwag i zastrzeżeń w przyjętym zwyczajowo terminie.
 • Wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Gminy Miejskiej Ciechanów o istotnych zmianach, mających wpływ na realizację jego wniosku.
 • W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Referacie prowadzącym sprawę.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Złożyć wniosek wraz z wymaganym kompletem dokumentów.
 • Przed przystąpieniem do wypełniania druku Wniosku o najem lokalu - M.K5-F1, niezbędne jest zapoznanie się z jego treścią i zawartymi wyjaśnieniami.
Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Karty informacyjne
pdf 2019-09-20 Oświadczenie, składane przez wnioskodawcę pod odpowiedzialnością karną o przysługującym mu tytule prawnym lub o braku takiego tytułu do lokalu mieszkalnego, czy też nieruchomości stałej, zabudowanej budynkiem
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1239
Oświadczenie, składane przez wnioskodawcę pod odpowiedzialnością karną o przysługującym mu tytule prawnym lub o braku takiego tytułu do lokalu mieszkalnego, czy też nieruchomości stałej, zabudowanej budynkiem 58,94KB zobacz
docx 2023-03-21 Druk wniosku o najem lokalu
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 374
Druk wniosku o najem lokalu 85,95KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2011-11-15 13:10
Aktualizacja publikacji
Morawski Maciej 2023-03-22 08:47
Wytworzenie publikacji
Maciej Morawski 2023-03-17 08:47
Zatwierdzenie
Maciej Morawski 2023-03-17 08:47
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry