• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

M.K11 - zamiana z urzędu

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

M. K11

Numer

Zamiana z urzędu

10

Edycja

2023-03-17

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa  z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2022 roku pozycja 172 z późniejszymi zmianami).

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2022 roku pozycja 1360 z późniejszymi zmianami).

 • Uchwała Numer 646/LXV/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Ciechanów (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2023 roku pozycja 2412).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Referat Mieszkaniowy Urzędu Miasta Ciechanów
Plac Jana Pawła II 6, pokój numer 24 i 25
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
telefon (23) 674 92 32, (23) 674 92 33
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Wniosek o najem lokalu komunalnego w ramach zamiany - M.K5-F1
 • Oświadczenie składane przez wnioskodawcę pod odpowiedzialnością karną o przysługującym mu tytule prawnym lub o braku takiego tytułu do lokalu mieszkalnego, czy też nieruchomości stałej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym - M.K3-F1. Dla skuteczności złożonego oświadczenia konieczne jest złożenie w obecności pracownika Urzędu.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Bez opłat.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Wnioski realizowane są według kolejności realizacji list.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • Wnioski realizowane są według kolejności ich składania i realizacji list.
 • Za osoby spełniające warunki do uzyskania pomocy gminy poprzez zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych w oparciu o najem lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Miejskiej Ciechanów uważa się:
  • osoby zamieszkujące w lokalach, gdzie na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania przypada mniej niż 5 metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej,
  • osoby spełniające kryteria materialne, dla osoby samotnej dochód miesięczny maksymalnie 200% najniższej emerytury, dla rodziny wieloosobowej dochód miesięczny na jedną osobę maksymalnie 120% najniższej emerytury.
 • Wnioski osób ubiegających się o zamianę lokalu składane są do dnia 31 grudnia danego roku i podlegają rozpatrzeniu w pierwszym półroczu następnego roku kalendarzowego przez Komisję Mieszkaniową, sprawującą kontrolę wyboru osób, z którymi umowy najmu lokalu mieszkalnego mogą być zawarte.
 • Podstawą do zawarcia umowy najmu lokalu jest umieszczenie osoby ubiegającej się o zamianę na liście.
 • Listy osób, uprawnionych do uzyskania pomocy gminy w zaspokojeniu ich potrzeb mieszkaniowych, sporządzane są w terminie pierwszego półrocza każdego roku, po uprzednim rozpatrzeniu złożonych wniosków.
 • Projekty list podaje się do publicznej wiadomości poprzez ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, z informacją o możliwości składania uwag i zastrzeżeń w określonym terminie.
 • Gmina Miejska Ciechanów na wniosek najemcy może dokonać zamiany z Urzędu na inny lokal, w przypadku gdy najemca:
  • pozostawia do dyspozycji wynajmujacego dotychczas zajmowany lokal,
  • z uwagi na niższe dochody lub ponadnormatywną powierzchnię ma problemy z wnoszeniem opłat za używanie lokalu.
 • Wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Gminy Miejskiej Ciechanów o istotnych zmianach, mających wpływ na realizację jego wniosku.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Złożyć wniosek wraz z wymaganym kompletem dokumentów.
 • Przed przystąpieniem do wypełniania druku Wniosku o najem lokalu M.K5-F1, niezbędne jest zapoznanie się z jego treścią i zawartymi wyjaśnieniami.
Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Karty informacyjne
pdf 2019-09-20 Oświadczenie, składane przez wnioskodawcę pod odpowiedzialnością karną o przysługującym mu tytule prawnym lub o braku takiego tytułu do lokalu mieszkalnego, czy też nieruchomości stałej, zabudowanej budynkiem
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1206
Oświadczenie, składane przez wnioskodawcę pod odpowiedzialnością karną o przysługującym mu tytule prawnym lub o braku takiego tytułu do lokalu mieszkalnego, czy też nieruchomości stałej, zabudowanej budynkiem 58,94KB zobacz
docx 2023-03-21 Druk wniosku o najem lokalu
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 323
Druk wniosku o najem lokalu 85,95KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2011-11-15 13:25
Aktualizacja publikacji
Morawski Maciej 2023-03-22 09:00
Wytworzenie publikacji
Maciej Morawski 2023-03-17 09:00
Zatwierdzenie
Maciej Morawski 2023-03-17 09:00
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry