• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

M.K11 - zamiana z urzędu

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

M. K11

Numer

Zamiana z urzędu

9

Edycja

2019-09-10

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa  z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego  (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 611 ze zm.),

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 t.j. ze zm.).

 • Uchwała Nr 85/X/2001 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie zasad wynajmowania i pięcioletniego programu gospodarowania lokalami, wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2001roku, Nr 267, poz. 6651 ze zm.)

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Referat Mieszkaniowy Urzędu Miasta Ciechanów
Pl. Jana Pawła II 6, pokój nr 24
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00
tel. (23) 674 92 32
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Wniosek o najem lokalu komunalnego w ramach zamiany - M.K5-F1
 • Oświadczenie składane przez wnioskodawcę pod odpowiedzialnością karną o przysługującym mu tytule prawnym lub o braku takiego tytułu do lokalu mieszkalnego,czy też nieruchomości stałej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym - M.K3-F1. Dla skuteczności złożonego oświadczenia konieczne jest złożenie w obecności pracownika urzędu.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Bez opłat.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Wnioski realizowane są według kolejności realizacji list rocznych i dodatkowych

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • Wnioski realizowane są według kolejności ich składania i realizacji list rocznych i dodatkowych.
 • Za osoby spełniające warunki do uzyskania pomocy gminy poprzez zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych w oparciu o najem lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Miejskiej Ciechanów uważa się:
  • osoby zamieszkujące w lokalach, gdzie na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania przypada mniej niż 5m2 powierzchni mieszkalnej,
  • osoby spełniające kryteria materialne, dla osoby samotnej dochód miesięczny max. 200% najniższej emerytury, dla rodziny wieloosobowej dochód miesięczny na jedną osobę max. 120% najniższej emerytury.
 • Wnioski osób ubiegających się o zamianę lokalu składane są do dnia 30 listopada danego roku i podlegają rozpatrzeniu w pierwszym półroczu następnego roku kalendarzowego przez Komisję Mieszkaniową, sprawującą kontrolę wyboru osób, z którymi umowy najmu lokalu mieszkalnego mogą być zawarte.
 • Podstawą do zawarcia umowy najmu lokalu jest umieszczenie osoby ubiegającej się o zamianę na liście rocznej lub dodatkowej.
 • Roczne listy osób, uprawnionych do uzyskania pomocy gminy w zaspokojeniu ich potrzeb mieszkaniowych, sporządzane są w terminie pierwszego półrocza każdego roku, po uprzednim rozpatrzeniu złożonych wniosków.
 • Projekty rocznych list podaje się do publicznej wiadomości poprzez ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, z informacją o możliwości składania uwag i zastrzeżeń w określonym terminie.
 • Gmina Miejska Ciechanów na wniosek najemcy może dokonać zamiany z Urzędu na inny lokal, w przypadku gdy najemca:
  • opuszcza lokal o większej powierzchni użytkowej, pod warunkiem pozytywnej opinii Komisji Mieszkaniowej lub
  • wystąpił z wnioskiem o zamianę na lokal o niższym standardzie 8. Wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Gminy Miejskiej Ciechanów o istotnych zmianach, mających wpływ na realizację jego wniosku

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Złożyć wniosek wraz z wymaganym kompletem dokumentów.
 • Przed przystąpieniem do wypełniania druku Wniosku o najem lokalu M.K5-F1, niezbędne jest zapoznanie się z jego treścią i zawartymi wyjaśnieniami.
Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Karty informacyjne
pdf 2019-09-20 Oświadczenie, składane przez wnioskodawcę pod odpowiedzialnością karną o przysługującym mu tytule prawnym lub o braku takiego tytułu do lokalu mieszkalnego, czy też nieruchomości stałej, zabudowanej budynkiem
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 920
Oświadczenie, składane przez wnioskodawcę pod odpowiedzialnością karną o przysługującym mu tytule prawnym lub o braku takiego tytułu do lokalu mieszkalnego, czy też nieruchomości stałej, zabudowanej budynkiem 58,94KB zobacz
docx 2022-06-14 Druk wniosku o najem lokalu komunalnego
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
Druk wniosku o najem lokalu komunalnego 85,08KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2011-11-15 13:25
Aktualizacja publikacji
Mateusz Fila 2022-06-14 09:55
Wytworzenie publikacji
Maciej Morawski 2022-06-14 09:54
Zatwierdzenie
Maciej Morawski 2022-06-14 09:54
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry