• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

M.K10 - wzajemna zamiana lokali

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

M.K10

Numer

Wzajemna zamiana lokali

11

Edycja

2023-03-24

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa  z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2022 roku pozycja 172 z późniejszymi zmianami).

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2022 roku pozycja 1360 z późniejszymi zmianami).

 • Uchwała Numer 646/LXV/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Ciechanów (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2023 roku pozycja 2412).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Referat Mieszkaniowy Urzędu Miasta Ciechanów
Plac Jana Pawła II 6, pokój numer 24 i 25
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
telefon (23) 674 92 32, (23) 674 92 33
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Wniosek o najem lokalu komunalnego celem dokonania dobrowolnej zamiany lokalu - M.K5-F1
 • Oświadczenie, składane przez wnioskodawcę pod odpowiedzialnością karną o przysługującym mu tytule prawnym lub o braku takiego tytułu do lokalu mieszkalnego, czy też nieruchomości stałej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym - M.K3-F1. Dla skuteczności złożonego oświadczenia konieczne jest złożenie w obecności pracownika Urzędu.
 • Załączniki:
  • posiadany tytuł prawny do zajmowania lokalu:
   • decyzja lub
   • umowa najmu lub
   • wypis z Ksiąg Wieczystych,
  • wstępna zgoda uprawnionego (właściciela) do dysponowania lokalem na najem
  • zaświadczenie zarządcy (właściciela) domu o realizacji opłat czynszowych.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Bez opłat.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Do 30 dni.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • Złożenie w Referacie Mieszkaniowym wniosków wraz z kompletami dokumentów o najem lokali, celem dokonania dobrowolnej ich zamiany, wymaga osobistego i jednoczesnego złożenia także dobrowolnych oświadczeń woli zainteresowanych stron (osób posiadających tytuły prawne do zajmowanych lokali) w tym zakresie.
 • W przypadku braku kompletu dokumentów, wnioskodawcy zostaną wezwani do ich uzupełnienia i złożenia w Referacie, prowadzącym sprawę.
 • Rozpatrzenie wniosków możliwe jest po złożeniu przez zainteresowane strony, kompletów wymaganych dokumentów.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Wniosek o zamianę lokalu oraz wymagany komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub poprzez upoważnioną do takich działań, osobę i jednocześnie wraz z drugim wnioskodawcą, który jest zainteresowany w dokonaniu przedmiotowej zamiany lokali.
 • Przed przystąpieniem do wypełniania druku Wniosku o najem lokalu M.K5-F1, niezbędne jest zapoznanie się z jego treścią i zawartymi wyjaśnieniami.
Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Karty informacyjne
pdf 2019-09-20 Oświadczenie, składane przez wnioskodawcę pod odpowiedzialnością karną o przysługującym mu tytule prawnym lub o braku takiego tytułu do lokalu mieszkalnego, czy też nieruchomości stałej, zabudowanej budynkiem
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1238
Oświadczenie, składane przez wnioskodawcę pod odpowiedzialnością karną o przysługującym mu tytule prawnym lub o braku takiego tytułu do lokalu mieszkalnego, czy też nieruchomości stałej, zabudowanej budynkiem 58,94KB zobacz
docx 2023-03-21 Druk wniosku o najem lokalu
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 372
Druk wniosku o najem lokalu 85,95KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2011-11-15 13:33
Aktualizacja publikacji
Morawski Maciej 2023-03-22 08:58
Wytworzenie publikacji
Maciej Morawski 2023-03-17 08:57
Zatwierdzenie
Maciej Morawski 2023-03-17 08:57
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry