• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Referat Mieszkaniowy - Karty informacyjne/M.K2 - wydanie zgody na adaptację pomieszczenia w budynku (..)

M.K2 - wydanie zgody na adaptację pomieszczenia w budynku stanowiacym własność lub współwłasność Gminy Miejskiej Ciechanów

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

M.K2

Numer

Wydanie zgody na adaptację pomieszczenia w budynku stanowiacym własność lub współwłasność Gminy Miejskiej Ciechanów

9

Edycja

2023-03-17

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa  z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2022 roku pozycja 172 z późniejszymi zmianami).

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2022 roku pozycja 1360 z późniejszymi zmianami).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Referat Mieszkaniowy Urzędu Miasta Ciechanów
Plac Jana Pawła II 6, pokój numer 24 i 25
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
telefon (23) 674 92 32, (23) 674 92 33
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Podanie o wydanie zgody na adaptację pomieszczenia.
 • Załączniki:
  • pozytywna opinia zarządcy domu, dotycząca możliwości technicznych adaptacji pomieszczenia, a w przypadku współwłasności zgoda współwłaścicieli domu,
  • szkic budowlany wykonany przez osobę uprawnioną,
  • oświadczenie woli o przyjęciu do realizacji i wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną całości prac adaptacyjnych poprzez własne starania i na własny koszt wraz ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń z tytułu poniesionych nakładów na ten cel i przedłożeniem oferty rodzaju formy zabezpieczenia, dającego gwarancję prawidłowego, zgodnego z prawem i sztuką budowlaną, wykonania całości prac.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Bez opłat.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Do 30 dni.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • Adaptacja pomieszczenia na cele mieszkalne, poprzez własne starania osoby występującej wymaga:
  • wykonania przez uprawnione osoby projektowej dokumentacji technicznej dla całości robót,
  • uzyskanie pozwolenia na budowę oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia na cele mieszkalne od Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.
 • Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i pod bezpośrednim nadzorem uprawnionych pracowników zarządcy domu.
 • Rozpoczęcie wykonania robót może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody zarządcy domu.
 • Uzyskane pomieszczenie mieszkalne podlegać będzie odbiorowi technicznemu w myśl przepisów Prawa Budowlanego i musi spełniać kryteria użytkowe, jak dla pomieszczeń mieszkalnych.
 • W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Referacie prowadzącym sprawę.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć podanie o wydanie zgody na adaptację pomieszczenia wraz z wymaganymi załącznikami.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-25 13:45
Aktualizacja publikacji
Morawski Maciej 2023-03-22 08:28
Wytworzenie publikacji
Maciej Morawski 2023-03-17 08:27
Zatwierdzenie
Maciej Morawski 2023-03-17 08:27
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry