• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

ZKO.K1 - zasady ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom...

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

ZKO.K1

Numer

Zasady ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

8

Edycja

2019-01-17

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1459),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2018 r. poz. 881 jt.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, I piętro, pokój nr 122, Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, telefon/faks (23) 674 92 93 lub (23) 674 92 58, godziny przyjęć: 800 – 1600.

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego – wzór wniosku – K1-F1,
 • załączniki (odpowiednio do sytuacji sprawy):
  • zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych – wydane przez dowódcę jednostki wojskowej,
  • zaświadczenie, w którym podaje się kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu wydane przez:
   • naczelnika urzędu skarbowego – w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą;
   • pracodawcę – w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służby;
  • oświadczenie o utrzymywaniu się wyłącznie z działalności rolnej – dotyczy osób utrzymujących się wyłącznie z działalności rolnej.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Zwolnione z opłaty skarbowej.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni od otrzymania wniosku.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywających się w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca wójt lub burmistrz (prezydent miasta) na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, złożony nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawcę wzywa się do ich uzupełnienia
i przesłania pocztą lub złożenia w Urzędzie Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1, Biuro Obsługi Interesanta – Biuro Podawcze.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć wniosek w Urzędzie Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1, Biuro Obsługi Interesanta - Biuro Podawcze.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Karty informacyjne
docx 2017-09-13 Świadczenie rekompensujące – wzór wniosku – ZKO. K1-F1
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1109
Świadczenie rekompensujące – wzór wniosku – ZKO. K1-F1 17,09KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2011-11-08 08:15
Aktualizacja publikacji
Klaudia Cieślewska 2019-02-20 11:44
Wytworzenie publikacji
Anna Goszczyńska  
Zatwierdzenie
Kozłowska Klaudia 2019-02-20 11:44
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry