• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

ZKO.K2 - uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz za żołnierza samotne

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

ZKO.K2

Numer

Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz za żołnierza samotnego

8

Edycja

2019-01-17

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Art.127 i art. 128 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 tekst jedn.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2018 r. poz. 2096 tekst jedn.).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, I piętro, pokój nr 122, Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, telefon/faks (23) 674 92 93 lub (23) 674 92 58, godziny przyjęć: 800 – 1600.

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • wniosek o uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz za żołnierza samotnego – wzór wniosku – ZKO. K2-F1 
 • załączniki:
  - zaświadczenie z jednostki wojskowej o odbywaniu służby wojskowej lub karta powołania wydana przez WKU,
 • załączniki (odpowiednio do okoliczności sprawy):

  • w przypadku uznania za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny:
   - zaświadczenie o dochodach członków rodziny lub oświadczenie o braku dochodów,
   - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku (w przypadku osób bezrobotnych) lub zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej,
   - kserokopia aktu małżeństwa i/lub urodzenia dziecka.
  • w przypadku uznania za osobę samotną:
   - oświadczenie żołnierza samotnego, że nie pozostaje w związku małżeńskim i prowadzi osobne gospodarstwo domowe,
   - oświadczenie o samodzielnym zajmowaniu lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego przez wnioskodawcę, w którym jest on zameldowany na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Zwolnione z opłaty skarbowej.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego: niezwłocznie, dla sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca, dla sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Prezydent Miasta Ciechanów, w drodze decyzji administracyjnej, uznaje żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osobę, której doręczono kartę powołania do tej służby, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za żołnierza samotnego. Decyzję wydaje się na udokumentowany wniosek uprawnionego albo członka jego rodziny. Przepisu nie stosuje się do okresowej służby wojskowej.

Od decyzji Prezydenta Miasta Ciechanów przysługuje osobie, która złożyła wniosek, odwołanie do wojewody w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawcę wzywa się do ich uzupełnienia
i przesłania pocztą lub złożenia w Urzędzie Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1, Biuro Obsługi Interesanta – Biuro Podawcze.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć wniosek w Urzędzie Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1, Biuro Obsługi Interesanta – Biuro Podawcze.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Karty informacyjne
docx 2017-09-13 ZKO K2-F1 -WNIOSEK
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 640
ZKO K2-F1 -WNIOSEK 18KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2015-10-19 10:51
Aktualizacja publikacji
Klaudia Cieślewska 2019-02-20 11:48
Wytworzenie publikacji
Anna Goszczyńska  
Zatwierdzenie
Kozłowska Klaudia 2019-02-20 11:48
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry