• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

WGOŚ. K2 - interwencja w sprawie gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WGOŚ. K2

Numer

Interwencja w sprawie gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych

1

Edycja

2019-09-19

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U z 2019 r. poz. 701)
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)             

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

 • Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska – Referat Gospodarki Odpadami, pl. Jana Pawła II 6, pokój nr 21. Pracownicy wydziału pracują w dni robocze w godz. 800 do 1600
 • Telefon (23) 674-92 -89
 • Adres skrzynki internetowej: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

Zgłoszenie (telefoniczne lub pisemne) powinno zawierać, dane osoby zgłaszającej  (imię, nazwisko, adres, nr telefonu), wskazanie miejsca gromadzenie odpadów (ulica, numer posesji lub określenie charakterystycznego obiektu w pobliżu nieruchomości), okres gromadzenia odpadów, dane podmiotu nieprzestrzegającego wymogów w zakresie właściwego gromadzenia odpadów, określenie rodzaju odpadów np. poremontowe.
 

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Brak opłat.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

W zależności od stopnia trudności sprawy: niezwłocznie, 14 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące (w sprawach szczególnie skomplikowanych).

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od daty jej doręczenia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ciechanów.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Dokonać zgłoszenia – telefonicznego lub pisemnego.
  • zgłoszenia telefoniczne można kierować bezpośrednio do Referatu Gospodarki Odpadami,
  • podania należy składać w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1, pn.- pt. w godz. 800 do 1600,
 • Oczekiwać na rozpatrzenie sprawy w terminach określonych w niniejszej karcie informacyjnej.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-25 13:17
Aktualizacja publikacji
Mateusz Fila 2019-09-19 15:28
Wytworzenie publikacji
Anna Goszczyńska  
Zatwierdzenie
Fila Mateusz 2019-09-19 15:28
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry