• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

WGOŚ.K4 - uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu gminy

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WGOŚ. K4

Numer

Uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie,
znajdujących się w posiadaniu gminy

1

Edycja

2019-09-19

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r., Nr 215, poz. 1415 ze zm.)

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

 • Referat Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Pl. Jana Pawła II 6, pok. 20. Pracownicy wydziału pracują w dni robocze w godz.800 do 1600
 • tel. (23) 674 92 83
 • e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Informacje niewymagające wyszukiwania, które mogą być przekazywane w formie ustnej udostępnia się bez pisemnego wniosku.
 • W przypadku, gdy informacje wymagają wyszukiwania lub kopiowania dokumentów, należy złożyć wniosek o udostępnienie informacji zawierającej:
  • dane dotyczące wnioskodawcy,
  • dokładne określenie przedmiotu informacji, o które wnioskodawca występuje.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłata wynika z Rozporządzenia wymienionego w podstawie prawnej punkt 4

 • Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5zł, jeżeli wymaga wyszukania do dziesięciu dokumentów. Jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów, pobiera się dodatkową opłatę, mnożąc w/w kwotę przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1. Opłata za przekształcanie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę.
 • Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4) wynoszą:
  • 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej;
  • 1,50 zł za stronę kopii kolorowej.
 • Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie:
 • 297 mm x 420 mm (A3) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 2;
 • 420 mm x 594 mm (A2) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 4;
 • 594 mm x 841 mm (A1) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 8;
 • 841 mm x 1.189 mm (A0) pobiera się opłaty, o których mowa w pkt 2, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 16.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

 • Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • Odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia informacji wnosi się w terminie 14 dni od daty jej doręczenia stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ciechanów.
 • Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczane są w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku (www.ekoportal.pl) z dostępem również przez stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ciechanów.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Podania należy składać w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1, pn. – pt. w godz. 8.00 do 16.00
 • Oczekiwać na rozpatrzenie sprawy w terminach określonych w niniejszej karcie informacyjnej.
 • Wnieść opłatę za sporządzenie kopii i odebrać informację.
 • Informacje niewymagające wyszukiwania, które mogą być przekazywane w formie ustnej udostępnia się bez pisemnego wniosku.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-25 13:21
Aktualizacja publikacji
Mateusz Fila 2019-09-19 15:49
Wytworzenie publikacji
Anna Goszczyńska  
Zatwierdzenie
Fila Mateusz 2019-09-19 15:49
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry