• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska - karty (..)/WGOŚ.K5 - usunięcie drzew i krzewów przez władającego (..)

WGOŚ.K5 - usunięcie drzew i krzewów przez władającego nieruchomością z wyłączeniem terenów wpisanych do rej. zabytków i nieruchomości gminnych

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WGOŚ. K5

Numer

Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów przez władającego nieruchomością, z wyłączeniem terenów wpisanych do rejestru zabytków                               i nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Ciechanów  

1

Edycja

2019-09-19

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.) 
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 poz.             1145)

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

 • Referat Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska, Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Plac Jana Pawła II 6.
 • Pracownicy wydziału pracują w dni robocze w godz. od 800 do 1600
 • Telefon (23) 674-92-68
 • Adres skrzynki internetowej: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów - w załączeniu formularz WGOŚ.K5-F1.
 • Rysunek, mapa lub projekt zagospodarowania działki lub terenu określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości
 • Projekt planu nasadzeń zastępczych przesadzenia drzewa lub krzewu, jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.
 • W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem działki, na której rosną drzewa lub krzewy, do wniosku dołącza się zgodę właściciela terenu – w załączeniu formularz WGOŚ.K5-F2.
 • Usunięcie drzew i krzewów może nastąpić na wniosek właściciela urządzeń,  o którym mowa w art. 49 §1 ustawy wskazanej w pkt I. 3), jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.
 • Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości – w załączeniu formularz WGOŚ.K5-F3.
 • Oświadczenie o podaniu w sposób zwyczajowo – przyjęty informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewu – w załączeniu formularz WGOŚ.K5-F4 (dla spółdzielni mieszkaniowych) oraz formularz WGOŚ.K5-F5 (dla wspólnot mieszkaniowych).

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłat nie pobiera się, m.in. za usunięcie drzew i krzewów:

 • na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie,
 • które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa          w art. 49 §1 ustawy wskazanej w pkt I. 3
 • które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości,
 • innych wymienionych w art. 86 1 ustawy wskazanej w pkt I.1).

W pozostałych przypadkach opłata za usunięcie drzew i krzewów zostanie wyliczona na podstawie obowiązujących przepisów.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

W zależności od stopnia trudności sprawy: 1 miesiąc, 2 miesiące (w sprawach szczególnie skomplikowanych).

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • Zezwolenie na usunięcie nie jest wymagane w przypadkach wymienionych w art. 83f ust. 1 ustawy wskazanej w pkt. I 1), między innymi dla:
  • krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2,
  • drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza
   • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu   jesionolistnego, klonu srebrzystego,
   • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
   • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków
  • drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – wymagane jest zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew o parametrach wyższych od wymienionych w 1 lit.b
  • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego
 • Podanie we wniosku numeru telefonu może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy,

Odwołanie od decyzji wnosi się, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ciechanów.

 

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Złożyć wniosek w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta – ul. Wodna 1, pn. – pt. w godz. od 8.00 do 16.00.
 • Wziąć udział w wizji lokalnej.
 • Oczekiwać na decyzję.
 • W przypadku uzyskania zezwolenia, wnieść opłatę za usunięcie drzew i krzewów, wyliczoną na podstawie obowiązujących przepisów (poza przypadkami zwolnienia z opłaty) na konto lub w kasie Urzędu Miasta.
 • Odebrać decyzję.
Kategoria: Powiązane pliki [5]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Karty informacyjne
pdf 2019-09-20 WGOŚ K5-F5 Oświadczenie o podaniu w sposób zwyczajowo – przyjęty informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewu – w załączeniu formularz (dla wspólnot mieszkaniowych)
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 737
WGOŚ K5-F5 Oświadczenie o podaniu w sposób zwyczajowo – przyjęty informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewu – w załączeniu formularz (dla wspólnot mieszkaniowych) 60,86KB zobacz
pdf 2019-09-20 WGOŚ K5-F4 Oświadczenie o podaniu w sposób zwyczajowo – przyjęty informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewu (dla spółdzielni mieszkaniowych)
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 651
WGOŚ K5-F4 Oświadczenie o podaniu w sposób zwyczajowo – przyjęty informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewu (dla spółdzielni mieszkaniowych) 61,44KB zobacz
pdf 2019-09-20 WGOŚ K5-F3 Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 887
WGOŚ K5-F3 Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości 65,4KB zobacz
pdf 2019-09-20 WGOŚ K5-F2 OŚWIADCZENIE o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 899
WGOŚ K5-F2 OŚWIADCZENIE o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością 55,92KB zobacz
pdf 2019-09-20 WGOŚ K5-F1 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1211
WGOŚ K5-F1 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 90,08KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2016-07-25 13:22
Aktualizacja publikacji
Mateusz Fila 2019-09-20 17:45
Wytworzenie publikacji
Anna Goszczyńska  
Zatwierdzenie
Fila Mateusz 2019-09-20 17:45
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry