BIP

IMiOS. K35 - udział w programie usuwania wyrobów zawierających azbest

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

IMiOŚ.K35

Numer

Udział w programie usuwania wyrobów zawierających azbest

1

Edycja

2016-09-01

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3 poz. 20 z późniejszymi zmianami).
 • Uchwała Rady Ministrów (nr 133/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. zmieniona uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.) w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” (M.P. Nr 50, poz. 735).
 • Uchwała Nr 180/XV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanowa na lata 2016-2032.
 • Zarządzenie Nr 2/2016 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad i warunków realizacji przez Gminę Miejską Ciechanów Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanowa na lata 2016-2032.

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska ul. Plac Jana Pawła II 6. Pracownicy Wydziału pracują od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600.
Telefony: 23 674 92 83 i 23 674 92 71
Adres skrzynki internetowej:

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Informację o wyrobach zawierających azbest (formularz F1).
 • Wniosek o przystąpienie do realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych w granicach miasta Ciechanowa, z wymienionymi w nim załącznikami (formularz F2).

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Nie wnosi się opłaty za złożenie wniosku o dofinansowanie usuwania wyrobów z azbestem.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

 • Po złożeniu wniosku o przystąpieniu do realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta przeprowadzana jest wizja celem stwierdzenia możliwości zakwalifikowania do udziału w programie.
 • Termin ostatecznego załatwienia sprawy ustalany jest między, wyłonionym przez Gminę Miejską Ciechanów, Wykonawcą usługi, a Zainteresowanym.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Należy pamiętać:

 • o corocznym (w terminie do 31 stycznia) złożeniu informacji o wyrobach zawierających azbest
 • o złożeniu wniosku o przystąpienie do realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta na początku roku, w którym zakładane jest usunięcie wyrobów i nie później niż w terminie ogłaszanym do publicznej wiadomości (lokalna prasa, radio, strona internetowa Urzędu Miasta Ciechanów).

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Złożyć ww. wniosek do Biura Podawczego Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
 • Wniosek o udział w programie, z określonymi załącznikami w nim określonymi, należy złożyć za pośrednictwem Wydziału IMiOŚ.
 • Oczekiwać na ustalenie terminu wizji.

 

Opracował/Data                                                                               Zatwierdził/Data
Teresa Horbacz-Kowalska / 2016.09.02                                                  Ewa Amenda/ 2016.09.02

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Formularz IMiOŚ. K35-F1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 286
2016-10-05 12:45
Anna Goszczyńska
18.03KB
pdf Formularz IMiOŚ. K35-F2.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
2016-10-05 12:45
Anna Goszczyńska
15.73KB

Redakcja strony: IMiOS. K35 - udział w programie usuwania wyrobów zawierających azbestRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 787