• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Wydział Kontaktów Społecznych - Karty informacyjne/WKS.K5 - wykreślenie wpisu z ewidencji szkół i placówek (..)

WKS.K5 - wykreślenie wpisu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WKS.K5

Numer

Wykreślenie wpisu z ewidencji szkół
i placówek niepublicznych

5

Edycja

05.01.2022 r.

Data edycji

I. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dziennik Ustaw z 2021 r., pozycja 1082 tekst jednolity).

II. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Kontaktów Społecznych, Urząd Miasta Ciechanów,   Plac Jana Pawła II 6

Olga Zmudczyńska-Pabich - kierownik wydziału, pokój numer 1; Plac Jana Pawła II 6, telefon: +48 23 674 92 81, e-mail: wks@umciechanow.pl

Iwona Ciećko - pokój numer 4, Plac Jana Pawła II 6, telefon: +48 23 674 92 82

w godzinach pracy urzędu - 8.00-16.00

III. Miejsce złożenia

Urząd Miasta - ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów

IV. Opłaty

Wniosek jest wolny od opłat.

V. Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku.

Termin i sposób załatwienia sprawy

 1. W terminie do 30 dni od złożenia wniosku, wydawana jest decyzja o wykreśleniu z ewidencji bądź decyzja o odmowie wykreślenia z ewidencji.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  • poprzez pocztę tradycyjną,
  • osobiście w siedzibie urzędu.

VII. Tryb odwoławczy

Od powyższej decyzji stronie przysługuje odwołanie do Kuratorium Oświaty w Ciechanowie  w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ciechanów.

VIII. Uwagi

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:

 • niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,
 • prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej,
 • stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem - jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w  wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 • dokonania wpisu z naruszeniem prawa-zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

IX. Notatki

Urząd  Miasta Ciechanów  jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Karty informacyjne
docx 2022-10-05 Wniosek o wykreślenie z ewidencji szkół i placówek niepublicznych.docx
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
Wniosek o wykreślenie z ewidencji szkół i placówek niepublicznych.docx 12,64KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2014-10-28 11:44
Aktualizacja publikacji
Anna Goszczyńska 2022-01-05 13:30
Wytworzenie publikacji
Iwona Ciećko 2022-01-05 13:30
Zatwierdzenie
Olga Zmudczyńska-Pabich 2022-01-05 13:30
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry