• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

WKS.K2 - wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Ciechanów

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WKS.K2

Numer

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Ciechanów

7

Edycja

16.02.2024 r.

Data edycji

I. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z  2023 r., poz.900 ze zm.)

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz.152);

   

II. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Kontaktów Społecznych, Urząd Miasta Ciechanów,
Plac Jana Pawła II 6

Olga Zmudczyńska-Pabich - kierownik wydziału, pokój numer 1a; telefon +48 23 674 92 81,

e-mail: wks@umciechanow.pl

Iwona Ciećko -  pokój numer 4, telefon: +48 23 674 92 82

w godzinach pracy urzędu - 8.00-16.00

III. Wymagane dokumenty

 • Potwierdzenie pełnej zdolności do czynności prawnych (potwierdzona kserokopia dowodu osobistego - dla osób fizycznych; potwierdzona kserokopia dokumentu stwierdzającego istnienie - np. wyciąg z rejestru - stowarzyszenia, fundacji.

 • Dokumenty poświadczające dysponowanie odpowiednią bazą lokalową (akt własności, umowa najmu - liczba pomieszczeń i okres użytkowania na cały cykl kształcenia, jeśli baza znajduje się w szkole publicznej, wymagane oświadczenie dyrektora szkoły publicznej, że wprowadzenie szkoły nie spowoduje wzrostu zmianowości i nie stanowi konkurencji, umowa dzierżawy).

 • Dokumenty potwierdzające zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków osobom przebywającym na terenie obiektu:

  • opinia komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
  • opinia właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,
 • Statut szkoły/ placówki - nadany i opracowany zgodnie z art.ykułem 72 ustęp 2 ustawy - Prawo oświatowe.

 • Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce.

 IV. Wysokość opłat

Nie ma opłaty skarbowej.

V. Termin załatwienia sprawy

Urząd dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

VI. Sposób załatwienia sprawy

 • złożyć wniosek w Biurze Podawczym - Biuro Obsługi Interesanta, ul. Wodna 1,
 • odebrać wpis do rejestru w Wydziale Kontaktów Społecznych Urzędu Miasta, pl. Jana Pawła II 6, pokój nr 4. Istnieje możliwość wysłania na wskazany adres za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

VII. Tryb odwoławczy

Odwołanie od odmowy wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wnosi się do Kuratora Oświaty za pośrednictwem organu, który dokonał odmowy w terminie 14 dni od jej otrzymania.

VIII. Notatki

Urząd  Miasta Ciechanów  jest czynny:
poniedziałek - piątek w godzinach 8.00-16.00.

Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Karty informacyjne
docx 2022-10-05 Informacja o warunkach lokalowych.docx
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
Informacja o warunkach lokalowych.docx 16,32KB -
docx 2022-10-05 Zgłoszenie do ewidencji szkoły lub przedszkola niepublicznego.docx
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
Zgłoszenie do ewidencji szkoły lub przedszkola niepublicznego.docx 14,1KB -
docx 2022-10-05 Zgłoszenie zmian w ewid. szkół i placówek niepubl. prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechanów.docx
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
Zgłoszenie zmian w ewid. szkół i placówek niepubl. prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechanów.docx 16,79KB -
docx 2022-10-05 Zobowiazanie.docx
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
Zobowiazanie.docx 12,86KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2011-11-17 09:32
Aktualizacja publikacji
Katarzyna Dąbrowska 2024-02-16 15:39
Wytworzenie publikacji
Iwona Ciećko 2024-02-16 15:39
Zatwierdzenie
Olga Zmudczyńska-Pabich 2024-02-09 15:39
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry