• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

WKS.K2 - wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Ciechanów

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WKS.K2

Numer

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Ciechanów

6

Edycja

5.01.2022 r.

Data edycji

I. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dziennik Ustaw z 2021 r., pozycja1082)

 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 r., pozycja 584);

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dziennik Ustaw z 2020 r., pozycja 1591).

II. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Kontaktów Społecznych, Urząd Miasta Ciechanów,
Plac Jana Pawła II 6

Olga Zmudczyńska-Pabich - kierownik wydziału, pokój numer 1a; telefon +48 23 674 92 81,

e-mail: wks@umciechanow.pl

Iwona Ciećko -  pokój numer 4, telefon: +48 23 674 92 82

w godzinach pracy urzędu - 8.00-16.00

III. Wymagane dokumenty

 • Potwierdzenie pełnej zdolności do czynności prawnych (potwierdzona kserokopia dowodu osobistego - dla osób fizycznych; potwierdzona kserokopia dokumentu stwierdzającego istnienie - np. wyciąg z rejestru - stowarzyszenia, fundacji.

 • Dokumenty poświadczające dysponowanie odpowiednią bazą lokalową (akt własności, umowa najmu - liczba pomieszczeń i okres użytkowania na cały cykl kształcenia, jeśli baza znajduje się w szkole publicznej, wymagane oświadczenie dyrektora szkoły publicznej, że wprowadzenie szkoły nie spowoduje wzrostu zmianowości i nie stanowi konkurencji, umowa dzierżawy).

 • Dokumenty potwierdzające zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków osobom przebywającym na terenie obiektu :

  • opinia komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej,
  • opinia właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,
 • Statut szkoły/ placówki - nadany i opracowany zgodnie z art.ykułem 72 ustęp 2 ustawy - Prawo oświatowe.

 • Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce.

 IV. Wysokość opłat

Nie ma opłaty skarbowej.

V. Termin załatwienia sprawy

Urząd dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

VI. Sposób załatwienia sprawy

 • złożyć wniosek w Biurze Podawczym - Biuro Obsługi Interesanta, ul. Wodna 1,
 • odebrać wpis do rejestru w Wydziale Współpracy Lokalnej i Zagranicznej Urzędu Miasta. Istnieje możliwość wysłania na wskazany adres za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

VII. Tryb odwoławczy

Odwołanie od odmowy wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wnosi się do Kuratora Oświaty za pośrednictwem organu, który dokonał odmowy w terminie 14 dni od jej otrzymania.

VIII. Notatki

Urząd  Miasta Ciechanów  jest czynny:
poniedziałek - piątek w godzinach 8.00-16.00.

ul. Wodna 1, Ciechanów

Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Karty informacyjne
docx 2022-10-05 Informacja o warunkach lokalowych.docx
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
Informacja o warunkach lokalowych.docx 16,32KB -
docx 2022-10-05 Zgłoszenie do ewidencji szkoły lub przedszkola niepublicznego.docx
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
Zgłoszenie do ewidencji szkoły lub przedszkola niepublicznego.docx 14,1KB -
docx 2022-10-05 Zgłoszenie zmian w ewid. szkół i placówek niepubl. prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechanów.docx
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
Zgłoszenie zmian w ewid. szkół i placówek niepubl. prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechanów.docx 16,79KB -
docx 2022-10-05 Zobowiazanie.docx
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
Zobowiazanie.docx 12,86KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2011-11-17 09:32
Aktualizacja publikacji
Anna Goszczyńska 2022-01-05 10:50
Wytworzenie publikacji
Iwona Ciećko 2022-01-05 10:49
Zatwierdzenie
Olga Zmudczyńska-Pabich 2022-01-05 10:49
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry