• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Wydział Organizacyjny - Karty informacyjne/WO.K2 - Licencja oraz wypis z licencji na wykonywanie (..)

WO.K2 - Licencja oraz wypis z licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszar miasta Ciechanów

Urząd Miasta
Ciechanów
KARTA INFORMACYJNA

WO.K2

Numer

Licencja oraz wypis z licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
na obszar miasta Ciechanów

15

Edycja

2023-05-12

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2022 roku pozycja 2201).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r.w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dziennik Ustaw z dnia 5 lipca 2021 roku pozycja 1220).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja 775).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego (Dziennik Ustaw z 2010 roku Numer 187, pozycja 1255).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Organizacyjny - Referat Obsługi Przedsiębiorców, pokój nr 115
Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
tel. (23) 674 92 53, 674 92 35, 674 92 27
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 1. Wniosek o udzielenie licencji i wydanie wyposu z licencji na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób taksówką na obszar miasta Ciechanów.
 2. Oświadczenie członka(ów) organu zarządzającego, osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji.
 3. Oświadczenie osoby, która będzie pełnić rolę osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie.
 4. Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieniu przez niego kierowcy nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy.
 5. Dokumenty potwierdzające:
  - Przeprowadzenie badań stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
  - Przeprowadzenie badań stwierdzających brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  - Posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym (prawo jazdy kat. B).
 6. Wykaz pojazdów (marka, typ, rodzaj, przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, rodzaj tytułu prawnego do dysponowania pojazdem).
 7. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i/lub wypisów z licencji.
 8. Kserokopia dowodu rejestracyjnego, a w przypadku, gdy kierujący nie jest właścicielem pojazdu dokument stwierdzający prawo do dysponowania pojazdem (wymagany wpis w dowodzie rejestracyjnym przeznaczenie pojazdu do usług „taxi”) - oryginał do wglądu.
 9. Kserokopia świadectwa legalizacji taksometru.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłata podstawowa za wydanie licencji wynosi na okres:

 • od 2 do 15 lat - 200 zł
 • od 15 do 30 lat - 250 zł
 • od 30 do 50 lat - 300 zł

W przypadku zgłoszenia we wniosku o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką jednego lub więcej niż jednego pojazdu pobiera się jedną opłatę podstawową powiększoną o 10% za każdy pojazd.

Za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty podstawowej za każdy pojazd zgłoszony we wniosku.

Opłatę za wydanie licencji dokonuje się w kasie Urzędu Miasta lub na konto Urzędu Miasta Ciechanów, nr konta 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001 Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział w Ciechanowie

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Do 1 miesiąca.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ciechanów  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie składa się na Biuro Obsługi Interesanta znajdujące się przy ul. Wodnej 1 w Ciechanowie.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć dokumenty wymienione w pkt III oraz uiścić opłatę. Po rozpatrzeniu wniosku i dokonaniu opłaty zostanie wydana licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Karty informacyjne
pdf 2021-11-10 Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszar miasta Ciechanów
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszar miasta Ciechanów 426,61KB zobacz
pdf 2021-11-10 Oświadczenie osoby zarządzającej transportem
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
Oświadczenie osoby zarządzającej transportem 182,7KB zobacz
pdf 2021-11-10 Oświadczenie o spełnianiu wymogów dobrej reputacji
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 833
Oświadczenie o spełnianiu wymogów dobrej reputacji 179,72KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2011-11-15 14:26
Aktualizacja publikacji
Mariola Milewska 2023-05-12 15:42
Wytworzenie publikacji
Mariola Milewska 2023-05-12 15:42
Zatwierdzenie
Agnieszka Kowalska 2023-05-12 15:42
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry