• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Wydział Organizacyjny - Karty informacyjne/WO.K9 - Wydanie jednorazowego zezwolenie na sprzedaż i (..)

WO.K9 - Wydanie jednorazowego zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WO.K9

Numer

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż
i podawanie napojów alkoholowych

15

Edycja

2023-05-12

Data edycji

I. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja 165 z późniejszymi zmianami).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja 775).
  • Uchwały Nr 619/XLV/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Ciechanów (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 03.07.2018 roku, pozycja 6709).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Organizacyjny - Referat Obsługi Przedsiębiorców, pokój nr 115
Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
tel. (23) 674 92 53, 674 92 35, 674 92 27
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

  • Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
  • Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z odpowiednim dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia w roku bieżącym.
  • Pisemna zgoda organizatora imprezy.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń, to jest:

  • 43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  • 43,75 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • 175 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłatę za wydanie jednorazowego zezwolenia dokonuje się w kasie Urzędu Miasta lub na konto Urzędu Miasta Ciechanów, nr konta 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001 Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział w Ciechanowie

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Do 1 miesiąca.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ciechanów  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie składa się na Biuro Obsługi Interesanta znajdujące się przy ul. Wodnej 1 w Ciechanowie.

Jednorazowe zezwolenie otrzymują przedsiębiorcy, którzy posiadają stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres do 2 dni.

Odbiór jednorazowego zezwolenia odbywa się po okazaniu dowodu osobistego oraz dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć dokumenty wymienionione w pkt. III. Po dokonaniu opłaty zostanie wydane jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2021-11-17 Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 517
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 290,29KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2011-11-15 14:28
Aktualizacja publikacji
Mariola Milewska 2023-05-12 15:40
Wytworzenie publikacji
Mariola Milewska 2023-05-12 15:40
Zatwierdzenie
Agnieszka Kowalska 2023-05-12 15:40
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry