W związku z pracami w zakresie dostosowania BIP do USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, powierzonymi opiekunowi technicznemu IntraCOM.pl S.C., mogą występować przerwy techniczne w dostępności zawartości. Przepraszamy za utrudnienia.
 • Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Wydział Organizacyjny - Karty informacyjne/WO.K9 - pobór opłat na targowisku, bazarach i giełdach (..)

WO.K9 - pobór opłat na targowisku, bazarach i giełdach samochodowych oraz wszelkich terenach, na których prowadzony jest handel

Urząd Miasta
Ciechanów
KARTA INFORMACYJNA

WO.K9

Numer

Pobór opłat na targowisku, bazarach
i giełdach samochodowych oraz wszelkich terenach, na których prowadzony jest handel

15

Edycja

2019-01-22

Data edycji

I. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z  późn. zm.)

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.1445 z późn. zm.)

  • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (j.t. Dz. U. z 2017r., poz.827 z późn. zm.)

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.2096 z późn. zm.)

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.)

  • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia w sprawie górnych granic kwotowych podatków i opłat lokalnych na dany rok kalendarzowych

  • Zarządzenie Nr 134/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.07.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 90/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do handlu na terenie miasta Ciechanowa 
  • Uchwała Nr 597/XLIII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Hali Targowej i Targowiska Miejskiego w Ciechanowie  przy ul. Sienkiewicza 75 – załącznik nr 1 i 2 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 4934)
  • Uchwała Nr 159/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada  2015 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r., poz. 9962 )
  • Uchwały Nr 599/XLIII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2018 r (Dz. Urz. Woj.Maz. z 2018 r., poz. 4935) zmieniająca Uchwałę Nr 159/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
  • Uchwała Nr 598/XLIII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2018 r.  w sprawie opłaty za korzystanie z mienia komunalnego na Targowiskach Miejskich w Ciechanowie przy ul. Płońskiej 28 i przy ul. Henryka Sienkiewicza 75

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

 • Targowisko Miejskie ul. Henryka Sienkiewicza 75
 • Targowisko Miejskie ul. Płońska 28
 • Bazar ul. Batalionów Chłopskich 2
 • Giełdy samochodowe na terenach prywatnych
 • Wszelkie tereny, na których prowadzony jest handel
 • w dniach od poniedziałku do niedzieli w godzinach funkcjonowania obiektów

Telefony: 728809104, 728809103 – pracownicy gospodarczy lub 23 674 92 27 Wydział Organizacyjny - Referat Obsługi Przedsiębiorców, adres 06-400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

Do dokonywania sprzedaży w miejscach wyznaczonych uprawnione są: osoby fizyczne, osoby prawne oraz podmioty legitymujace się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  które uiściły opłatę targową i opłatę za korzystanie z mienia oraz miesięczną opłatę za rezerwację wykorzystywanego stanowiska handlowego.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłaty za wystawienie stoiska są pobierane według stawek określonych w uchwałach wymienionych w pkt  I

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Od ręki.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Wystawić stoisko handlowe można tylko na terenie targowiska i bazarów oraz we wszystkich miejscach, na których dopuszczalne jest prowadzenie handlu. Inkasenci określeni do poboru opłat na targowisku, bazarach, giełdach i wszelkich terenach, na których prowadzony jest handel posiadają dokumenty (bilety) potwierdzające pobór dziennych opłat od handlujących, z których na bieżąco są rozliczani w Wydziale Organizacyjnym - Referat Obsługi Przedsiębiorców według § 5 ust. 4 Uchwały Nr 159/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów w sprawie opłaty targowej.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Wystawić stoisko handlowe i dokonać odpowiedniej opłaty. Dowód opłaty należy zachować do kontroli do chwili zakończenia handlu w danym dniu. Wystawienie stoiska jest możliwe, o ile miejsce to jest wolne, niezarezerwowane przez innego kupca. W razie wątpliwości usytuowanie stoiska należy ustalić z inkasentem. 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2011-11-15 14:29
Aktualizacja publikacji
Małgorzata Bogusz 2019-02-12 14:33
Wytworzenie publikacji
Paweł Żochowski  
Zatwierdzenie
Bogusz Małgorzata 2019-02-12 14:32
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry