• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Wydział Organizacyjny - Karty informacyjne/WO.K8 - Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów (..)

WO.K8 - Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Miasta
Ciechanów
KARTA INFORMACYJNA

WO.K8

Numer

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

14

Edycja

2023-05-12

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja 165 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja 775).
 • Uchwały Nr 619/XLV/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Ciechanów (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 03.07.2018 roku, pozycja 6709).
 • Uchwały Nr 620/XLV/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na  sprzedaż  napojów alkoholowych na terenie miasta Ciechanów (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 03.07.2018 roku, pozycja 6710).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Organizacyjny - Referat Obsługi Przedsiębiorców, pokój nr 115
Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
tel. (23) 674 92 53, 674 92 35, 674 92 27
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • Oryginał pisemnej zgody właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • Oryginał decyzji właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w artykule 65 ustęp 1 punkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dziennik Ustaw  z 2017, pozycja 149).

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku nabycia zezwolenia obliczania jest proporcjalnie do okresu ważności zezwolenia w roku nabycia zezwolenia. Opłatę należy uiścić jednorazowo przed odbiorem zezwolenia.

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za cały rok wynosi:

 • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 • 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłatę za wydanie zezwolenia dokonuje się w kasie Urzędu Miasta lub na konto Urzędu Miasta Ciechanów, nr konta 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001 Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział w Ciechanowie

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Do 1 miesiąca.

W przypadku gdy liczba wniosków o wydanie zezwolenia przewyższa ich maksymalną liczbę, zezwolenie w pierwszej kolejności wydaje się uwzględniając kryterium jak największej odległości punktu, w którym ma być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych od najbliższego działającego punktu sprzedaży napojów alkoholowych, liczonej najkrótszą drogą dojścia ciągiem dróg publicznych, a w następnej kolejności - kryterium prowadzenia przez wnioskodawcę jak najmniejszej liczby punktów sprzedaży.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz do dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia,

Opłatę, o której mowa wyżej, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 • 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wyżej wymienionych wartości, wnoszą opłatę określoną w punkcie IV.                 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ciechanów  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie składa się na Biuro Obsługi Interesanta znajdujące się przy ul. Wodnej 1 w Ciechanowie.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć dokumenty wymienionione w punkcie III. Wniosek zostanie przekazany do zaopiniowania do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ciechanowie. Po wydaniu pozytywnej opinii w formie postanowienia i dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia zostanie wydane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2023-05-16 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 293,83KB zobacz
pdf 2023-05-16 Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 190,27KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2011-11-15 14:28
Aktualizacja publikacji
Mariola Milewska 2023-05-12 15:40
Wytworzenie publikacji
Mariola Milewska 2023-05-12 15:40
Zatwierdzenie
Agnieszka Kowalska 2023-05-12 15:40
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry