W związku z pracami w zakresie dostosowania BIP do USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, powierzonymi opiekunowi technicznemu IntraCOM.pl S.C., mogą występować przerwy techniczne w dostępności zawartości. Przepraszamy za utrudnienia.
 • Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Wydział Organizacyjny - Karty informacyjne/WO.K6 - zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

WO.K6 - zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Miasta
Ciechanów
KARTA INFORMACYJNA

WO.K6

Numer

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

12

Edycja

2019-01-22

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z  późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096),
 • Uchwały Nr 619/XLV/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Ciechanów (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 03.07.2018 r., poz. 6709),
 • Uchwały Nr 620/XLVI/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na  sprzedaż  napojów alkoholowych na terenie miasta Ciechanów (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 03.07.2018, poz. 6710).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Organizacyjny - Referat Obsługi Przedsiębiorców, pokój nr 115                                                  
Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30
tel. (23) 674 92 53, 674 92 06
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Wypełniony „Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży” – ROP. K6-F1
 • Załączniki:
  • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
  • oryginał pisemnej zgody właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
  • oryginał decyzji właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U.  z 2017, poz. 149).

IV. Ile muszę za to zapłacić?

1) Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku są wnoszone proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia i za cały rok wynoszą:

 • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 • 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

2) Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz do dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia – ROP.K6-F2

3) Opłatę, o której mowa wyżej, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
 • 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła ww. wartości, wnoszą opłatę określoną w punkcie 1

4) W przypadku niezłożenia ww. oświadczenia zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30 % opłaty określonej w art. 111 ust. 2 ww. ustawy

5) W przypadku nie dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b ww. ustawy nie wniesie raty opłaty powiększonej o 30 % tej opłaty.

Opłatę należy uiścić w każdym roku kalendarzowym proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia lub w trzech równych ratach w terminach:

do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego w kasie Urzędu lub na  konto nr 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001 – Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział w Ciechanowie.

 Wartość sprzedaży napojów alkoholowych jest kwotą należną sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Do 1 miesiąca.

UWAGA: W przypadku gdy liczba wniosków o wydanie zezwolenia przewyższa ich maksymalną liczbę, zezwolenie w pierwszej kolejności wydaje się uwzględniając kryterium jak największej odległości punktu, w którym ma być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych od najbliższego działającego punktu sprzedaży napojów alkoholowych, liczonej najkrótszą drogą dojścia ciągiem dróg publicznych, a w następnej kolejności – kryterium prowadzenia przez wnioskodawcę jak najmniejszej liczby punktów sprzedaży.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • Od decyzji odmawiającej wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ciechanów (odwołanie składa się w Biurze Podawczym Urzędu Miasta, ul. Wodna 1)  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 • Limit zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu  oraz na piwo wynosi 170 zezwoleń.
  Limit zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu  (z wyjątkiem piwa ) wynosi 140 zezwoleń.                                                      Limit zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu wynosi 170 zezoleń                                                                                Maksymalna liczba  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi 360 zezwoleń.                                  Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi 120 zezwoleń.                                                  Odbiór zezwolenia odbywa się po okazaniu dowodu osobistego oraz dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia przez wnioskodawcę lub pełnomocnika.                                                                                         

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć wniosek wraz z załącznikami wymienionymi w pkt III. Wniosek zostanie przekazany do zaopiniowania do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ciechanowie. Po wydaniu pozytywnej opinii w formie postanowienia i dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia przed jego wydaniem, zainteresowanemu zostanie wydane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2019-02-13 K6-F2 oświadczenie o wartości sprzedaży
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 413
K6-F2 oświadczenie o wartości sprzedaży 189,94KB zobacz
pdf 2019-02-13 K6-F1_zezwolenie na alkohol
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 430
K6-F1_zezwolenie na alkohol 293,19KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2011-11-15 14:28
Aktualizacja publikacji
Małgorzata Bogusz 2019-02-12 13:32
Wytworzenie publikacji
Paweł Żochowski  
Zatwierdzenie
Bogusz Małgorzata 2019-02-12 13:32
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry