• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Wydział Organizacyjny - Karty informacyjne/WO.K16 - Zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku (..)

WO.K16 - Zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WO.K16

Numer

Zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego

13

Edycja

2023-05-12

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja 356).
 • Ustawa z dnia 9 maja 2023 roku o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja 775).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 2466).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 roku (Dziennik Ustaw z 2022 roku, pozycja 2832).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Organizacyjny - Referat Obsługi Przedsiębiorców, pokój nr 115
Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
tel. (23) 674 92 53, 674 92 35, 674 92 27
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Wniosek (wnioski) o zwrot podatku akcyzowego
 • Oryginały lub kserokopie faktur VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres, którego dotyczy wniosek (oryginał do wglądu)
 • Dokument wydany przez kierownika biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, świn, owiec, kóz będących w posiadaniu producenta rolnego
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 • Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego w 2023 roku w odniesieniu do koni, zamiast dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dołącza się oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu tego producenta w 2022 roku w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłaty nie pobiera się.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

30 dni od dnia złożenia wniosku,

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Jeżeli koniec miesiąca przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego składa się w dwóch terminach; w miesiącu lutym oraz w miesiącu sierpniu. Do wniosku dołączamy faktury stanowiące dowód zakupu oleju napędowego z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku świń, owiec , kóz i koni faktury za zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od dnia 1 sierpnia 2022 roku do dnia 31 lipca 2023 roku.

Producent rolny podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku o zwrot podatku akcyzowego podaje numer KRS. Do wniosku należy dołączyć oswiadczenie, iż spółka nie znajduje sie w trudnej sytuacji ekonomicznej stosownie do art. 3a ustawy o zwrocie podatku akcyzowego..

Wypłata kwoty zwrotu podatku określona w decyzji nastąpi w dwóch terminach, adekwatnie do terminu złożenia wniosku, w miesiącu kwietniu oraz październiku.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ciechanów  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie składa się na Biuro Obsługi Interesanta znajdujące się przy ul. Wodnej 1 w Ciechanowie.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć dokumenty wymienione w punkcie III.

Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Karty informacyjne
pdf 2021-11-18 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 737
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 492,58KB zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2021-11-18 Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 479
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 871,24KB zobacz
pdf 2023-06-28 Wzór wniosku akcyza 2023 - świnie, owce, kozy, konie
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
Wzór wniosku akcyza 2023 - świnie, owce, kozy, konie 648,54KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2011-11-15 14:30
Aktualizacja publikacji
Mariola Milewska 2023-06-28 13:31
Wytworzenie publikacji
Mariola Milewska 2023-06-28 13:31
Zatwierdzenie
Agnieszka Kowalska 2023-06-28 13:31
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry