• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Wydział Organizacyjny - Karty informacyjne/WO.K16 - Zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku (..)

WO.K16 - Zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WO.K16

Numer

Zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego

12

Edycja

2022-01-12

Data edycji

I. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2019 roku pozycja 2188 z późniejszymi zmianami).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 735 z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 2466).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 roku (Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 2266)

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Organizacyjny - Referat Obsługi Przedsiębiorców, pokój nr 115
Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
tel. (23) 674 92 53, 674 92 35, 674 92 27
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

  • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
  • Oryginały lub kserokopie faktur VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres, którego dotyczy wniosek (oryginał do wglądu)
  • Dokument wydany przez kierownika biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłaty nie pobiera się.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

30 dni od dnia złożenia wniosku,

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Jeżeli koniec miesiąca przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego składa się w dwóch terminach; w miesiącu lutym oraz w miesiącu sierpniu. Do wniosku dołączamy faktury stanowiące dowód zakupu oleju napędowego z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Producent rolny podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku o zwrot podatku akcyzowego podaje numer KRS. Do wniosku należy dołączyć oswiadczenie, iż spółka nie znajduje sie w trudnej sytuacji ekonomicznej stosownie do art. 3a ustawy o zwrocie podatku akcyzowego..

Wypłata kwoty zwrotu podatku określona w decyzji nastąpi w dwóch terminach, adekwatnie do terminu złożenia wniosku, w miesiącu kwietniu oraz październiku.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ciechanów  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie składa się na Biuro Obsługi Interesanta znajdujące się przy ul. Wodnej 1 w Ciechanowie.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć dokumenty wymienione w punkcie III.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Karty informacyjne
pdf 2021-11-18 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 492,58KB zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2021-11-18 Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 431
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 871,24KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2011-11-15 14:30
Aktualizacja publikacji
Marta Ozdarska 2022-01-12 12:39
Wytworzenie publikacji
Marta Ozdarska 2022-01-12 12:38
Zatwierdzenie
Agnieszka Kowalska 2022-01-12 12:38
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry