• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Wydział Organizacyjny - Karty informacyjne/WO.K13 - zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku (..)

WO.K13 - zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WO.K13

Numer

Zwrot podatku akcyzowego dla podatników podatku rolnego

10

Edycja

2019-01-22

Data edycji

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1340 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1044 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2013, poz. 789 ).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju na kolejny rok kalendarzowy.

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Wydział Organizacyjny - Referat Obsługi Przedsiębiorców, pokój nr 115                                                  
Urząd Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30
tel. (23) 674 92 35, (23) 674 92 06
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

 • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego w terminie od 1 do końca lutego  i od 01- 31 sierpnia danego roku kalendarzowego w załączeniu ROP.K13-F1. Jeżeli koniec miesiąca przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.
 • Oryginały faktur VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia do 31 stycznia o ile wniosek składany jest w miesiącu lutym i od 01 lutego do 31 lipca o ile wniosek składany jest w sierpniu danego roku.
 • Dokument wydany przez kierownika biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego
 • Producent rolny podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku o zwrot podatku akcyzowego podaje numer KRS. Do wniosku należy dołączyć oswiadczenie, iż spółka nie znajduje sie w trudnej sytuacji ekonomicznej stosownie do art. 3a ustawy o zwrocie podatku akcyzowego..

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Wniosek wraz z załącznikami oraz decyzja nie podlegają opłacie skarbowej.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

 • 30 dni od dnia złożenia wniosku,
 • wypłata kwoty zwrotu podatku określona w decyzji nastąpi w terminie od 01 - 30 kwietnia danego roku o ile wniosek został złożony w miesiącu lutym i od 01-31 października o ile wniosek został złożony w miesiącu sierpniu danego roku.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Od decyzji odmawiającej stronie zwrotu podatku akcyzowego w określonej kwocie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ciechanów (odwołanie składa się w Biurze Podawczym , ul. Wodna 1) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

 • Odbiór decyzji może nastąpić w jednej z dwóch form: osobiście przez wnioskodawcę w ustalonym terminie lub za pośrednictwem poczty. O formie odbioru decyduje wnioskodawca
 • Zwrot podatku dokonywany będzie na wskazany przez producenta rolnego rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miasta Ciechanów
Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Karty informacyjne
pdf 2020-02-17 1) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 2) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
1) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 2) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 343,09KB zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2019-02-13 K13-F1 wniosek o zwrot podatku akcyzowego
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 340
K13-F1 wniosek o zwrot podatku akcyzowego 871,24KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2011-11-15 14:30
Aktualizacja publikacji
Małgorzata Bogusz 2019-02-12 15:32
Wytworzenie publikacji
Paweł Żochowski  
Zatwierdzenie
Bogusz Małgorzata 2019-02-12 15:32
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry