• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Wydział Spraw Obywatelskich - Karty informacyjne/WSO.K6 - Udostępnianie danych osobowych z rejestru (..)

WSO.K6 - Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców, rejestru pesel oraz dowodów osobistych

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WSO.K6

Numer

Udostępnianie danych osobowych

z rejestru mieszkańców, rejestru pesel oraz dowodów osobistych

27

Edycja

2023-08-16

Data edycji

I. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 671 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i  rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie  danych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1493).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1604).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz  rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz. 2482).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłaty za udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z . 2016 r. poz. 319).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Urząd Miasta Ciechanów, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Wodna 1
Godziny przyjęć interesantów: od poniedziałku do piątku 8.00 - 15.30
tel. (23) 674 92 60, tel. (23) 674 92 45
e-mail: boi@umciechanow.pl

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

Złożyć stosowny wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców lub wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi lub z rejestru dowodów osobistych oraz wnieść stosowną opłatę, której dowód uiszczenia załącza się do złożonego wniosku.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Dane rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań, udostępnia się nieodpłatnie następującym podmiotom:

1)    organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;

2)    Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony Państwa, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);

3)    komornikom sądowym - wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia
o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza;

4)    państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom -
w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;

5)    Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.

Dane, o których mowa wyżej  mogą być udostępnione:

1)    osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;

2)    jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;

3)    innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny
w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą;

Przez dane jednostkowe rozumie się informacje uzyskane z rejestru mieszkańców dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

Dane z Rejestru Dowodów Osobistych dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby oraz  dane z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi udostępnia się na jednorazowy wniosek:

1)   organom prokuratury;

2)    organom Policji;

3)    Komendantowi Głównemu Straży Granicznej;

4)    Komendantowi Straży Marszałkowskiej;

5)    Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego;

6)    Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

7)    organom Krajowej Administracji Skarbowej;

8)    Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej;

9)    Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

10)  Szefowi Agencji Wywiadu;

11)  Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

12)  Sądom

 Dane mogą być udostępnione odpłatnie innym podmiotom jeżeli:

a) wykażą w tym interes prawny, lub

b) wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczą.

W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek.

Dane z Rejestru Dowodów Osobistych, dane z rejestru mieszkańców oraz dokumentacji związanej z wydawaniem dowodów osobistych udostępnia organy gmin w zakresie posiadanego dostępu w trybie jednostkowym.
Opłata wynosi 31 zł od udostępnienia danych jednostkowych.

Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta w Ciechanowie

lub na rachunek Urzędu Miasta w Ciechanowie

81 1600 1462 1837 0686 3000  0001.

 

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

W ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. Załatwienie wniosku wymagającego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a wniosku szczególnie skomplikowanego nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Wniosek o udostępnienie danych powinien zawierać potrzebę uzyskania danych. Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu faktycznego lub interesu prawnego. W przypadku powołania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać podstawę prawną, z której wywodzi uprawnienie do żądania udostępnienia danych innej osoby i załączyć dokumenty potwierdzające ten interes.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć stosowny wniosek, uiścić opłaty o ile w danym przypadku są wymagane i ich  dowody opłaty dołączyć do wniosku. Odmowa udostępnienia danych następuje w drodze decyzji administracyjnej. W przypadku wnioskodawców, którzy są zobowiązani do korzystania z urządzeń teletransmisji danych, odmawia się w drodze postanowienia, wszczęcia postępowania.

Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Karty informacyjne
pdf 2017-06-01 Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 732
Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym 139,37KB zobacz
pdf 2017-06-01 Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 657
Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych 141,53KB zobacz
pdf 2019-07-03 Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 992
Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL 777,6KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2011-11-03 14:28
Aktualizacja publikacji
Paweł Żochowski 2023-08-23 11:18
Wytworzenie publikacji
Ewa Kuskowska 2023-08-16 11:18
Zatwierdzenie
Ewa Kuskowska 2023-08-16 11:18
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry