• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Jak załatwić sprawę/Wydział Spraw Obywatelskich - Karty informacyjne/WSO.K5 - Decyzje administracyjne w sprawach meldunkowych

WSO.K5 - Decyzje administracyjne w sprawach meldunkowych

Urząd Miasta Ciechanów KARTA INFORMACYJNA

WSO.K5

Numer

Decyzje administracyjne w sprawach meldunkowych

24

Edycja

2024-01-10

Data edycji

I. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

II. Gdzie mogę załatwić sprawę, kiedy i kto mi w tym pomoże?

Urząd Miasta Ciechanów, Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Wodna 1
Godziny przyjęć interesantów: od poniedziałku do piątku 8.00-15.30
tel. (23) 674 92 19, 674 92 45
e-mail: boi@umciechanow.pl

III. Jakie informacje i dokumenty muszę dostarczyć?

Wniosek o wymeldowanie, zameldowanie lub uchylenie zameldowania. Do wniosku dołączyć należy dokument niezbędny do określenia stron postępowania tj. tytuł prawny do lokalu mieszkalnego - akt notarialny, umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu oraz dokument potwierdzający wniesienie stosownej opłaty.

IV. Ile muszę za to zapłacić?

Opłata skarbowa wynosi 10 zł od każdej osoby wobec której ma nastąpić rozstrzygnięcie w formie decyzji. O ile wnioskodawca wnioskuje o wymeldowanie kilku osób np. 3 - z chwilą złożenia wniosku powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od 3 czynności urzędowych - nawet jeśli zostaną zawarte w jednym wniosku.

V. Ile potrwa załatwienie mojej sprawy?

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w postępowaniu administracyjnym zachodzi konieczność ustanowienia przez sąd powszechny przedstawiciela dla osoby nieobecnej będącej stroną postępowania - postępowanie administracyjne w sprawach meldunkowych może przedłużyć się nawet do sześciu miesięcy. W postępowaniu odwoławczym sprawa winna - zakończyć się w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

VI. Co jeszcze muszę wiedzieć?

Prezydent Miasta Ciechanów na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu  wydaje decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego albo opuściła miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

VII. Co muszę zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie meldunkowej, wykazać się legitymacją procesową strony tj. posiadać tytuł prawny do domu, mieszkania (lokalu). We wniosku należy podać m.in.: kiedy i z jakiego powodu nastąpiło opuszczenie miejsca pobytu przez osobę, której dotyczy wniosek. W przypadku wniosku o uchylenie zameldowania (dotyczy osoby, która nigdy nie zamieszkiwała a była zameldowana) należy podać z jakich przyczyn nastąpiło zameldowanie. Postępowanie administracyjne polega: na wszczęciu postępowania, powiadomieniu stron, przeprowadzeniu postępowania dowodowego polegającego między innymi na przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, przesłuchaniu stron i świadków, dla osoby nieobecnej będącej stroną postępowania - organ występuje do sądu powszechnego z wnioskiem o ustanowienie przedstawiciela. Ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy jest wydanie decyzji administracyjnej. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji - przez Prezydenta Miasta Ciechanów, służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji tj. do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie. Decyzję wydaną przez organ drugiej instancji strona może zaskarżyć do sądu administracyjnego - o środkach odwoławczych strona zostaje pouczona w decyzji.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Karty informacyjne
pdf 2017-06-01 Wniosek o wymeldowanie lub uchylenia zameldowania
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 743
Wniosek o wymeldowanie lub uchylenia zameldowania 121,04KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Ciechanów
Pierwsza publikacja
Paweł Żochowski 2011-11-03 14:29
Aktualizacja publikacji
Joanna Żochowska 2024-01-10 12:28
Wytworzenie publikacji
Ewa Kuskowska 2024-01-10 12:28
Zatwierdzenie
Ewa Kuskowska 2024-01-10 12:28
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry